Home

Verboden huisdieren lijst Nederland 2021

Nederland worden gehouden Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren kunnen ziektes overdragen, hebben bijzondere of ingewikkelde verzorging nodig of zijn gevaarlijk. Op deze lijst vindt u alle dieren die de Beoordelingscommissie huis- en hobbydieren gaat beoordelen De klassen A, B en C zijn vanaf 1 juli verboden. Zoogdieren in de klassen D en E mogen nog wel gehouden worden. Onder de nieuwe verboden soorten zijn de Amerikaanse eland, de bruine beer, het stokstaartje en verschillende vossen en jakhalzen. De dieren die verboden worden zijn te gevaarlijk of hebben hele specialistische verzorging nodig Vanaf 1 juli mag je van de Tweede Kamer maar liefst 153 verschillende zoogdieren minder als huisdier houden. Een strenge regel die blijkbaar nodig is. Geen zorgen: katten, konijnen, cavia's en honden hebben niets te vrezen Diersoorten die niet op die lijst staan, zijn automatisch verboden om te houden, of alleen onder zeer specifieke voorwaarden of met een ontheffing. Een positieflijst is een eenvoudig te handhaven instrument om de meeste ongewenste gevolgen van het houden van en de handel in exotische dieren te voorkomen 153 zoogdieren zijn vanaf 1 juli verboden als huisdier. Een goede zaak, vindt de Dierenbeschermin

zonnebaars (Lepomis gibbosus) Per 15 augustus 2019 gelden voor deze soorten dezelfde verboden en overgangsregelingen als voor de andere soorten op de Unielijst. Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst Dat in Nederland aardig wat exotische dieren rondlopen, blijkt uit een onderzoek van Stichting AAP. Die bracht op maandag 12 augustus 2019 naar buiten dat er in de afgelopen drie maanden 55 exotische diersoorten werden aangeboden in Nederland. Het overgrote deel daarvan (46) werd verhandeld via Marktplaats en Facebook Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland heeft een huisdier. Wie een huisdier heeft, moet daar goed voor zorgen. Houders, verkopers en fokkers van huisdieren moeten zich houden aan regels uit het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren

Nederland. Artikel 33 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren vraagt om een lijst met diersoorten, die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen om te mogen worden gehouden. Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in de loop der jaren verschillende positief- en negatieflijsten ter advies. Sommige dieren mogen alleen gehouden worden als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Er zijn ook dieren die helemaal niet (meer) als huisdier gehouden mogen worden. Dit kan verboden zijn vanwege internationale regelgeving, of vanwege regels in Nederland zelf. Wereldwijde regelgeving. Er zijn wereldwijd ongeveer 5800 beschermde diersoorten De bruine beer, twee soorten reuzenkangoeroes en 's werelds bekendste stinkdiersoort mogen voortaan in Nederland niet meer als huisdier worden gehouden. Deze diersoorten en nog 131 andere zijn maandag toegevoegd aan de zwarte lijst van het ministerie van Economische Zaken. Rode lijsten zijn lijsten waarop per land (of deel daarvan) de in hun voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten (paddenstoelen en korstmossen) staan.. Op rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen.Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de rode. Fokken met mismaakte katten is verboden in Nederland. Toch geeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toe dat fokkers nog nooit zijn gecontroleerd. Daarom krijgen deze misvormde katten telkens nieuwe kittens

 1. Lijst van diersoorten die gehouden kunnen worden zonder specifieke houderijvoorschriften; diersoorten die gehouden kunnen worden onder specifieke houderijvoorschriften; en diersoorten die niet als huisdier gehouden kunnen worden. Deze lijst wordt in de toekomst uitgebreid. Let op: deze huisdierenlijst (positieflijst) is niet meer geldig. Op dit moment zijn er geen beperkingen om dieren te.
 2. Welke dieren staan er op de verboden lijst? Op dit moment staan de volgende dieren op de verboden lijst. Dit betekent dat deze dieren vanaf 1 januari 2014 niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Loewak; Kleine mara; Bergkangoeroe; Tayra; Beermarter; Mara; Steppezebra; Grijze reuzenkangoeroe; Genetkat; Red-tailed squirrel; Witstaartstekelvarke
 3. ister een lijst kan worden opgesteld
 4. Verboden huisdieren houden. Wil je toch een huisdier in Nederland houden die op de positieflijst of Unielijst voorkomt? Dan moet je hier een ontheffing voor aanvragen. Je moet daarbij aantonen dat je veel weet over de verzorging van de dieren
 5. Nieuwe zwarte lijst huisdieren: bruine beer verboden. De bruine beer, twee reuzenkangoeroesoorten en 's werelds bekendste stinkdierras mogen voortaan in Nederland niet meer als huisdier worden.
 6. Verboden babynamen in Nederland: wat mag wel en wat mag niet? 24 oktober 2018. Als je de jaarlijkse gekke-namenlijstjes voorbij ziet komen, denk je soms dat alles geoorloofd is als het gaat om een voornaam voor je baby. Maar dat is niet helemaal waar: er zijn wel degelijk verboden babynamen
 7. Toegestane en verboden huisdieren. Welke dieren mogen in Nederland als huisdier gehouden worden? Huisdierenlijst: geschikt als huisdier De Rijksoverheid heeft een lijst gemaakt (positieflijst aangewezen diersoorten) waarop zoogdieren staan die geschikt zijn om als huisdier te houden

De reptielen die niet op deze lijst staan, mag je niet verhandelen of houden. De lijst bevat 422 reptielensoorten: 249 soorten hagedissen, 107 soorten slangen en 66 soortenschildpadden. Kijk hier of je reptiel op de lijst staat: pdf bestand Lijst reptielen Bijlage BVR 22.03.2019.pdf (177 kB) Opgelet Lenin, McDonald, Sputnik, Grammophon en Judas werden verboden. Dior, Fanta, Prestige en Cajus Julius Caesar zijn echter gewoon toegestaan. 3. Anus. Denemarken is in vergelijking tot andere Europese landen vrij streng in het namen-beleid. Ouders krijgen hier een lijst met ongeveer 7.000 namen waar ze uit kunnen kiezen Een Aziatische gestreepte grondeekhoorn is vanaf 1 maart 2019 overal verboden. Behalve in het Brusselse Gewest, waar ze nog een andere lijst hanteren en komt dit huisdier wel op voor. Meest..

Als het op huisdieren aankomt, sturen veel verhuurders liever hun kat. Maar ze zijn zo braaf, meneer, onze lieve viervoeters, kleine gevleugelden en kruipende beestjes. Toch blijft het vandaag voor vele huisdierbezitters vaak een hele uitdaging om een huurwoning voor zichzelf en hun trouwe vriend te vinden Lijst van verboden stoffen en methoden. 1 januari 2021. Stoffenlijst behorende bij WADA dopinglijst 2021 (PDF) Conform artikel 4.2.2. van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als specifieke stoffen behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3.. Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden. Pagina: 1 2. Onderwerp RSS. Maar eh de pitbull terrier is in nederland verboden Belgique Saoedi-Arabië kwam onlangs met een lijst namen die verboden zijn, omdat ze in strijd zijn met de leidende religie of aan de populairste honden van 2017 In onderstaande lijst vind u het overzicht van alle bekende shows in Belgie in 2019 De TOP 10 lijstjes website van Nederland. Meer dan 1.500 lijstjes over uiteenlopende onderwerpen In België legt men aan de hand van verschillende lijsten vast welke dieren men mag houden als huisdier. Voor zo'n huisdieren moet men niet over een bijzondere erkenning beschikken. Bijzonder is dat zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel een eigen lijst kennen. Hierdoor mag men in Vlaanderen bijvoorbeeld niet de Aziatisch gestreepte grondeekhoorn als huisdier houden, [

De landschildpadden die in Nederland het meest als huisdieren gehouden worden, vallen onder de beschermde diersoorten. Het in het bezit hebben van zo'n dier is verboden. Wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet geldt er echter een vrijstelling op het verbod 1 Het is verboden in strijd met een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor de uitvoering van een EU-richtlijn vastgesteld voorschrift, een handeling te verrichten die ertoe strekt diervoeders te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verpakken, te etiketteren, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, te vervoeren of aan te bieden, aan te prijzen, af te leveren. Komende maand gaat het verbod in op het houden van 153 diersoorten dat staatssecretaris Martijn van Dam in januari afkondigde. Volgens een aantal zoogdierenbezitters is het verbod onrechtmatig. Zij overwegen een rechtszaak, schrijft de NRC. De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit stelt dat de beoordeling welke diersoorten niet langer gehouden mogen worden tot stand is gekomen. Staat jouw huisdier op de zwarte lijst? 19 juni 2013 18:24 Aangepast: 19 juni 2013 22:02 Deze dieren mogen namelijk niet zomaar meer als huisdier worden gehouden

In Nederland is het verboden om te handelen in exoten die een gevaar vormen voor het ecosysteem en in diersoorten die een beschermingsstatus hebben doordat ze ernstig bedreigd zijn. Volgens Van Gennep is het moeilijk om goede regelgeving te maken voor exotische dieren die nu niet verboden zijn, maar wel risico's vormen voor mens, dier en de omgeving Als een rechter hierover uitspraak moet doen zal hij meestal rekening houden met concrete omstandigheden (vb. kans op eventuele overlast, ligging van het onroerend goed, soort huisdier, enz.). Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechter een huurovereenkomst ontbinden omdat een huurder een huisdier houdt bespaart het veel geld, waardoor Sportvisserij Nederland meer voor u kan doen. GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2019-2020-2021. 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten In Nederland staan stokstaartjes niet op de lijst van verboden huisdieren, in de. Post navigation. Mooie Felicitatie Teksten Verjaardag. Partner Ronald Giphart Het is daarom in Nederland verboden om nepwapens in bezit te hebben. Wie toch zo'n wapen aanschaft, loopt het risico op een. Huisdieren niet toegelaten - mag dat

Als de huisdieren geen overlast of schade veroorzaken, is het verbod dus niet geldig. Uiteraard liggen de kaarten anders als de huisdieren wél voor overlast en/of schade zorgen. In dat geval kan een rechtbank verschillende sancties opleggen zoals: bindende voorwaarden (bijvoorbeeld: de verplichting om uitwerpselen te verwijderen Daarnaast heeft de staatssecretaris een positieflijst opgesteld met 123 soorten zoogdieren die wel als huisdier mogen worden gehouden. Bij het samenstellen van de lijsten is gekeken naar mogelijke risico's voor zowel mens als dier. Overgangsregeling. Voor eigenaren van een huisdier dat straks niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling Niet alle eekhoorns mogen in Nederland gehouden worden. Een voorbeeld hiervan is de europese rode eekhoorn (sciurus vulgaris). Huurwoningen Vaak staat er in een huurovereenkomst of u huisdieren mag houden of dat u dat moet vragen. Soms staat er zelfs in dat huisdieren houden verboden is Een Aziatische gestreepte grondeekhoorn is vanaf 1 maart 2019 overal verboden. Behalve in het Brusselse gewest, waar ze nog een andere lijst hanteren en komt dit huisdier wel op voor

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en. Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; C. aanwezig te hebben; D. te vervaardigen Dit is de lijst van exotische huisdieren die je wél mag houden . 17 augustus 2019 door Stephan ter Borg. Heb jij altijd al een exotisch huisdier willen hebben, maar ben je bang dat je hem uiteindelijk naar Stichting Aap zult moeten brengen Lijst van definities in dit rapport 6 Samenvatting 7 1. Gezelschapsdieren in Nederland 8 Meegenomen kosten voor berekening aanschaf en jaarlijkse verzorging van huisdieren 58 Handel in strijd met de gestelde verboden en geboden van de nationale en internationale (natuur- en soortbeschermings) wetten

153 zoogdieren vanaf juli verboden als huisdier NU - Het

 1. Nieuws en video's over Huisdieren. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland
 2. LIJST VAN VERBODEN STOFFEN EN METHODEN 1 januari 2019 Conform artikel 4.2.2. van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als specifieke stoffen behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3
 3. deren dat je het voertuig niet meer goed kunt besturen
 4. ister Ben Weyts wil een 'positieve lijst' vastleggen met 422 reptielensoorten die Vla
 5. Volgens de wet is het verboden om te fokken met gezelschapsdieren als daardoor gezondheid en welzijn van het dier wordt benadeeld. De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft op een rij gezet waar een gezonde hond aan moet voldoen

Déze dieren mag je vanaf 1 juli niet meer houden als huisdie

 1. Op grond van artikel 2.2 is het verboden dieren of diersoorten te houden die niet zijn aangewezen. In 2015 is een lijst voor zoogdieren vastgesteld. Beschermde dieren afkomstig uit het wild in Nederland mogen niet worden gehouden als huisdieren. Ook is het verboden om grote katachtigen en primaten in Nederland te houden,.
 2. Vanaf woensdag is de wasbeer verboden in Nederland. Hij staat op een nieuwe zwarte lijst met 38 schadelijke uitheemse dieren en planten, net als de beverrat en Chinese wolhandkrab. De vrees.
 3. De zoogdieren die je mag houden zijn opgenomen in een zogenaamde positieve lijst. Deze lijst is opgesteld voor zoogdieren die niet gehouden worden vo..
 4. Als u huisdieren mee wilt nemen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de EU dan gaat er na 1 januari 2021 Kijk voor meer informatie bij Handel in beschermde dieren op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Verboden honden. Sommige honden zijn in het Verenigd Koninkrijk niet toegestaan. Het gaat om de volgende typen.
 5. Weten welke goederen u vanwege veiligheidsredenen niet mag vervoeren? De volledige lijst van verboden artikelen voor transport vindt u hier.Bekijk de volledige lijst van verboden artikelen en verzendbeperkingen, samen met verboden artikelen die op contractuele basis worden geaccepteerd

Privébezit van exotische dieren: Positieflijst Stichting AA

153 zoogdieren verboden als huisdier - Dierenbescherming

Video: Unielijst Invasieve exoten NVW

Deze huisdieren zijn legaal om te houden in Nederland

Dierenwelzijn huis- en hobbydieren - Rijksoverheid

Positieflijst (huisdieren) - Wikipedi

licg.nl - Dieren die als huisdier zijn toegestaa

Hond Harnas Jurk Gemaakt met katoenen stof. Sluit bij de nek en borst met klittenband. Jurk maatgrafiek: grootte XXXS past 8-9-borst maat XXS past 10-11 borst maat XS past 12-13 borst maat S past 14-15 borst maat M past 16-18 borst maat L past 19-21 borst maat XL past 22-24 borst Meet uw hon illegale huisdieren. Illegale huisdieren melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Vermoedens dat er illegaal gehandeld worden in huisdieren kunt u ook anoniem melden. Dieren die niet op de lijst staan van toegestane huisdieren mag men niet als huisdier hebben. Dieren die op de lijst staan van beschermde diersoorten zijn verboden te houden Nederland loopt daarin voorop en dat is een goede zaak. Daarnaast werken wij aan een lijst met dieren die geschikt zijn als huisdier. Dieren die niet op die lijst staan mogen dan niet als huisdier gehouden, Fokken op schadelijke uiterlijke kenmerken is verboden en moet bestraft worden

Lijst 2017 bekend: welke dieren mag jij als huisdier

Rode lijsten: soort van Rode Lijst Land- en zoetwaterweekdieren Soort staat vermeld op de Rode Lijst voor de soortgroep land- en zoetwaterweekdieren. De mate van bedreiging is verdeeld over de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig 27-11-2019 09:00: Autoriteit Persoonsgegevens: Staatscourant 2019, 64418: Overig: dat de lijst niet uitputtend is en dat het kan zijn dat een verwerking van persoonsgegevens in beginsel verboden. In Nederland zijn aanvullende voorwaarden gesteld in artikel 29 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Enkel als. Verboden Schildpadden De Geelwangschildpad, Geelbuikschildpad en Roodwangschildpad staan sinds juli 2016 op de Europese Unielijst (EU-lijst) van invasieve exoten. Een soort die op de EU-lijst staat mag o.a. niet meer worden verhandeld en gehouden De verkoop en het gebruik van synthetische totaalherbiciden voor niet-professionele gebruikers zijn voortaan verboden. In dit bericht vindt u een lijst van de producten die vanaf 6 oktober verboden zijn In Nederland kun je veel verschillende soorten huisdieren houden. Van honden en katten tot wilde dieren zoals slangen, egels en papegaaien. Maar welk dier is nu echt geschikt om als huisdier te houden? In de lijst hieronder kun je zelf ontdekken welk dier een geschikt of juist ongeschikt huisdier is

Rode lijst - Wikipedi

Ben je serieus op zoek naar een huisdier of oppasdier maak dan een zoekprofiel aan en ontvang matches in je mail. Zoekprofiel aanmaken. 429 dieren gevonden. Stichting. Arthur Leiden 01-02-2021. Stichting. Lucas Remst (B) 31-01-2021. Stichting. Vyuksik. Voor het verantwoord zoeken en herplaatsen van huisdieren. Bij het herplaatsen en adopteren van een huisdier is het belangrijk dat er een klik is tussen de nieuwe eigenaar en het dier. Verhuisdieren zorgt ervoor dat je de juiste match vindt. We helpen je op weg naar een succesvolle herplaatsing of adoptie Sociaal gedrag Op woensdag 19 juni 2013 stuurde staatssecretaris Sharon Dijksma haar zwarte lijst van verboden huisdieren naar de Tweede Kamer. Genetkat; Red-tailed squirrel Dat betekend dat als je de genetkat zichzelf wil laten zijn dat je hem niet wakker houdt overdag en hem zich laat verschuilen het grootste deel van de dag, Huisdieren aan boord Omdat het ondoenlijk is een complete lijst op te stellen van alles wat er zich aan levende have aan boord bevindt, In veel landen zijn strenge vaccinatieregels en is de aanwezigheid van huisdieren verboden. Op zich is deze ontwikkeling wel te begrijpen

5 verboden katten die gewoon rondlopen in Nederland omdat

Ik ben er al een tijdje over aan het nadenken om een hond te nemen, en om een of andere redenen gaat mijn voorkeur naar een ras als pitbull of dobermann of iets in die richting, ik vroeg me af of het legaal is in nederland om een van deze beesten te hebben aangezien ik nooit iemand ermee zie lopen. Toegevoegd na 13 minuten: en ja ik heb al eerder honden gehad Goeievraag is het grootste vraag. Kreeften, wolhandkrab en uitheemse kreeften. De regels die betrekking hebben op kreeften en krabben vindt u hieronder. Visserijwet 1963. De vissen en schaal- en schelpdieren die op grond van (artikel 1, lid 2) van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van de Uitvoeringsregeling visserij door de minister zijn aangewezen als vis in de zin van de Visserijwet 1963, zijn opgesomd in.

Positieflijst zoogdieren ('huisdierenlijst') Kamerstuk

De website van rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak Wet dieren De Wet dieren (2013) heeft de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) en een aantal andere wetten met regels voor het houden van dieren vervangen. De Wet dieren geeft regels die in hoofdzaak gehouden dieren betreffen. Ook worden dieren beschermd die niet worden gehouden, in het bijzonder door het verbod op dierenmishandeling en door het voorstel de plicht om hulpbehoevende. 4 september 2019. Begin augustus berichtte Stichting AAP dat tientallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Marktplaats en Facebook. Stichting AAP heeft van maart tot mei 2019 onderzocht hoe het staat met de handel in exotische zoogdieren als huisdier in Nederland Erg stressvol voor het beestje en in Nederland is het inmiddels verboden. Het valt onder de noemer dierenmishandeling en je kan er zelfs 2 dagen celstraf voor krijgen! Hierna kwamen er een tal van nieuwe mogelijkheden (denk aan de lokdoos en de muizenklem) om muizen en ratten te bestrijden, zo ook het muizengif en rattengif

Verboden huisdieren vanaf 2014 Dier en Natuur: Diere

Het gebruik van gammahydroxyboterzuur (GHB) in de algemene bevolking in Nederland naar verhouding weinig voor. In 2019 had 0,4% van de volwassenen (circa 60 duizend mensen) in het afgelopen jaar GHB gebruikt; dat is minder dan ecstasy (2,7%), cocaïne (1,8%), en amfetamine (1,4%) Overtredingen, feitcodes en boetebedragen. Hieronder staan de meest voorkomende overtredingen die betrekking hebben op de sportvisserij. Ook staan hier de codes die bij deze overtredingen horen (feitcodes) en de boetebedragen

Vis is strikt verboden. Op internet zijn lijsten te vinden met geschikt en ongeschikt voedsel. Hier in Nederland kan je ze ook als huisdier houden. Misschien dat ik dit ooit wel wil, Reply Inge 2 januari 2019 at 18:28. Dat denk ik wel Elien,. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eerdergenoemde zwartneusklappereekhoorn, maar ook voor de bergzebra of rode reuzenkangoeroe. Alleen negentien soorten blaf- en spiesherten hebben de lijst niet gehaald en het houden ervan is vanaf 1 april verboden. Voor huisdieren die volgens de lijst niet meer zijn toegestaan, geldt een overgangsregeling Dijksma voerde in februari een lijst in, waarop staat welke dieren legaal en illegaal zijn als huisdier. Stichting Aap vindt dat meer dieren op de verboden lijst moeten komen, waaronder de wasbeer

 • Asus laptop 15 inch.
 • Giovani dos Santos wiki.
 • Lightning naar USB 3 Camera adapter Review.
 • K3 in Wonderland.
 • Johnny Cash broer.
 • Meerstammige boom klein.
 • Stentor AD.
 • Nieuwbouw Cuijk 2021.
 • Red Star Line Museum architect.
 • Skateboard top 10.
 • Verjaardagswensen Vertaling Engels.
 • Parkeren citadel Almere.
 • Zich beroepen op betekenis.
 • Surinaamse snacks.
 • Eilanden Amerika.
 • Top 10 hooligans Nederland.
 • Selectie Sparta 2020.
 • Detective boeken engels.
 • Wit russische roebel omrekenen naar euro.
 • Krause Ogle box.
 • Liggende foto staand maken in Lightroom.
 • Naamplaat graveren.
 • Kaart Amerika Noord en Zuid.
 • Horror lenzen.
 • Een weeffout in onze sterren korte inhoud.
 • Wat te doen bij hielspoor.
 • Zomertijd afschaffen argumenten.
 • Byrding Viking ships.
 • Vogue stage.
 • Bayern München wiki.
 • North Col Everest.
 • Reptielen kinderfeestje Limburg.
 • Gardena tuinslang onderdelen.
 • Frans Duitse oorlog Schooltv.
 • Opel Vectra station.
 • Me/cvs behandeling.
 • Maltezer namen reu.
 • President Portugal 2019.
 • 5 luik schilderij ophangen.
 • Kant en klare chape Brico.
 • Codefever leer.