Home

Nuchter voor ct scan hart

U moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dat betekent dat u vier uur voor het onderzoek niets meer gegeten en gedronken hebt. Medicatie mag u wel innemen. Het onderzoek. Vlak voor het onderzoek meten we uw bloeddruk. Nadien gaat u op de rug op de tafel van het toestel liggen. Een medewerker bevestigt het ecg-toestel om uw hartritme te kunnen monitoren CT-scan van het hart CT-scan staat voor Computer Tomografie. Printable version (PDF) Een cardioloog vraagt dit onderzoek meestal aan om een van de volgende redenen: De laatste 2 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niet mag eten, drinken en roken

CT-scan hart - Universitair Ziekenhuis Gen

1. CT-hart calciumscore . Voor het onderzoek . U hoeft voor dit onderzoek . niet nuchter. te zijn en mag dus eten en drinken zoals u gewend bent. Tijdens het onderzoek . Bij dit onderzoek plakt de laborant ECG-stickers op uw borst, zodat door middel van uw hartslag de CT-scan kan worden gemaakt Met een CT-scan kun je een lichaamsdeel plakje voor plakje weergeven. Dit onderzoek wordt vooral gebruikt om de vaten van de hals, het hoofd, het hart en de longen te bekijken Uw medicijnen mag u altijd innemen (met een beetje water), ook als u nuchter moet zijn voor het CT-onderzoek. Metformine Als u metformine (een medicijn bij suikerziekte) gebruikt, en daarbij een slechte nierfunctie heeft, mag u de metformine niet innemen op de dag van het onderzoek. 2 dagen na het onderzoek moet u uw nierfunctie opnieuw laten controleren Wat is een coronaire CT-scan?De coronaire CT-scan of coronaire CT-angiografie is een CT-onderzoek (computertomografie) waarbij cardiologen het hart of een deel ervan in beeld brengen op de computer om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Het onderzoek gebeurt met behulp van contrastvloeistof en röntgenstralen op de dienst radiologie.De CT-scanner maak Een rustige hartslag is nodig om een goede CT-scan te kunnen maken. We meten uw bloeddruk en controleren uw hartritme. Mogelijk geven we u een bètablokker om uw hartritme omlaag te brengen. Onderzoek In de onderzoekskamer komt u op uw rug op de onderzoekstafel te liggen, waarbij u aan de monitor wordt aangesloten voor uw hartritme en bloeddruk

Met behulp van een PET-CT-scan van het hart proberen we een antwoord te krijgen op de vraag of gebieden, die bij het nucleair onderzoek van het hart een verminderde doorbloeding lieten zien, nog wel levensvatbare spiercellen laten zien tijdens de PET-CT-scan. Dit is belangrijk voor verdere behandeling. Zwangerscha Uw medicijnen mag u altijd innemen (met een beetje water), ook als u nuchter moet zijn voor het CT-onderzoek

CT-scan van het hart Jeroen Bosch Ziekenhui

 1. Uw behandelend arts heeft voor u een CT-onderzoek van het hart aangevraagd. Met behulp van röntgenstralen worden bij dit onderzoek afbeeldingen van het hart gemaakt. Op deze afbeeldingen worden eventuele afwijkingen of stoornissen zichtbaar. Om een goede afbeelding te krijgen, maken we bij deze CT-scan gebruik van contrastmiddelen
 2. Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door. Het is belangrijk dat u drie uur vóór de start van het onderzoek nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf drie uur vóór het onderzoek niets meer mag eten, drinken en niet roken. Als u medicijnen gebruikt mag u deze wel gewoon innemen met een klein beetje water
 3. van uw hart en longen met als doel de oorzaak van uw klachten te vinden. Voorbereiding Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. U mag 3 uur vóór het onder-zoek niet meer eten, drinken, roken en geen kauwgum gebruiken. Uw medicijnen kunt u innemen met een klein slokje water. Vertel de radioloog of laborant in ieder geva

Een CT-hart-perfusieonderzoek is een aanvulling op een CT-scan van het hart waarbij de kransslagaders van het het hart beoordeeld worden.. Uitleg onderzoek. Een CT-scan maakt met behulp van röntgenstraling een driedimensionaal (3-D) beeld van het hart. Een CT-hart-perfusieonderzoek bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel wordt een CT-scan van uw hart gemaakt Voor een algemene CT-scan mag u eten, drinken en roken. Komt u voor een CT-hart, CT-dunne darm, CT-dikke darm of een CT-geleide punctie dan dient u wel nuchter te blijven. Welke voorbereiding voor uw onderzoek van belang is, hoort u van de medewerker die de afspraak met u maakt. Medicijnen. Medicijnen mag u gewoon innemen met een glaasje water. Metalen voorwerpen. Tijdens de CT-scan mag u geen kleding dragen waarin metaal is verwerkt Een CT-scan van het hart maakt gebruik van röntgenstraling om kalkplaques in de kransslagaders in kaart te brengen. Omdat de aanwezigheid van kalkplaques wijst op een aantasting van de kransslagaders, kan deze techniek worden gebruikt om de kans op hart- en vaatziekten in te schatten. Hoe mee Als u overgevoelig bent voor jodium of een jodiumhoudende contrastvloeistof, gelieve dit dan bij binnenkomst te melden. Wij verzoeken u de dag van het onderzoek geen cafeïnehoudende dranken zoals koffie of thee te drinken. Op de dag van het onderzoek moet u 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven. Het CT-scan onderzoe

Alles over de CT-scan Hartstichtin

Een CT-scan geeft ook informatie over de grote vaten, het hart en mogelijk (vergrote) lymfklieren tussen de longen, en in de longen. Voorbereiding. Er is geen bijzondere voorbereidingen voor dit onderzoek nodig. Wel is het van belang dat u drie uur van te voren nuchter bent en op de dag zelf geen koffie hebt gedronken. Bent u zwanger Je hoeft voor een MRI, CT of cardiologieprogramma niet nuchter te zijn in de kliniek. Wel adviseren we om 2 uur voor het onderzoek geen zware maaltijd te nuttigen. Het is van belang dat je voor een laboratoriumonderzoek wel tenminste 4 uren van te voren nuchter bent Op de dag van het onderzoek moet u 1,5 uur vóór de scan nuchter te zijn. Dat betekent dat u na aankomst op de Cardio Lounge niet meer mag eten, drinken of roken. Omdat cafeïne uw hartslag kan versnellen, mag u na het opstaan geen koffie drinken De laatste 2 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit betekent dat u niet mag eten, drinken en roken. Gebruikt u medicijnen? Uw medicijnen kunt u zoals gewoonlijk innemen met een klein beetje water. Contrastmiddel Het is mogelijk dat u vóór en/of tijdens het onderzoek met een injectie een contrastvloeistof krijgt toegediend Klachten of symptomen duidend op aandoeningen van hart, longen, mediastinale structuren of thoracaal skelet, waarbij onvoldoende informatie is verkregen m.b.v. de X-thorax. Dit onderzoek dient aan een CT-thorax vooraf te gaan, de uitslag moet bekend zijn

Bij een CT-scan van het hart wordt het hart en kransslagaders gedetailleerd zichtbaar gemaakt met behulp van een röntgentoestel en een computer. Er wordt gekeken hoe doorgankelijk de kransslagaders zijn en of uw klachten worden veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaders. Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen op een verpleegafdeling CT staat voor computertomografie. De CT-scanner is een geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van inwendige organen en weefsels weer. Meer informatie over de CT-scan leest u hier Het is een relatief nieuw tweedelijnshulpmiddel voor het uitsluiten van coronairlijden dat vooralsnog niet in de NHG-Standaarden voorkomt, maar daar in de toekomst wel onderdeel van zou kunnen uitmaken. Het is een test die vooral geschikt is voor patiënten met atypische klachten en een laag tot intermediair risico op hart- en vaatziekten

Reden voor de test Dit onderzoek wordt gedaan wanneer het normale inspanningsonderzoek (zie ook inspanningstest) niet goed gelukt is en onvoldoende informatie voor de arts heeft opgeleverd. Een andere reden voor het uitvoeren van deze test is dat de arts een goed beeld wil krijgen van de gebieden in het hart waar vernauwingen aanwezig zijn en/of waar de doorbloeding is verminderd Eén of enkele dagen voor het onderzoek. Om het hart beter af te beelden is het belangrijk dat uw hartslag erg rustig is. Sommige. patiënten krijgen daarom als voorbereiding (op advies van de aanvragende cardioloog) enkele dagen voor de CT-scan een hartslagvertragend medicijn (een zogenaamde. bètablokker)

CT-scan: hierbij brengen we Dit kan bij de huisarts. 'Nuchter' betekent dat u voor het meten van de bloedsuiker niets mag eten en alleen water mag drinken. Geef de gemeten waarde uiterlijk de dag vóór het onderzoek door. Als u diabetes (suikerziekte) hebt, moet u de Het hart neemt dus ook veel van de radioactieve stof op. Meestal is. Voor een CT-scan van het hart is het belangrijk dat uw hart rustig klopt. Om uw hartslag rustiger te maken kreeg u op recept van de cardioloog een tablet van 50 milligram metoprolol. U moet de tablet metoprolol ongeveer twee uur vóór het onderzoek in nemen. Ontving u van uw specialist geen recept hiervoor, dan hoeft u dit ook niet te doen Bij de diagnostiek van aandoeningen van de nieren en de urinewegen kan een computertomografie (CT-scan) worden uitgevoerd. Bij computertomografie (CT) worden dwarsdoorsneden van het lichaam in beeld gebracht door er van verschillende kanten röntgenstralen op te richten. De zo verkregen beelden worden door een computer geregistreerd en samengevoegd, waarna het resultaat (de CT-scan) op papier. Echocardiografie - de medische naam voor een echo van het hart - is sinds de introductie in Nederland dertig jaar geleden uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderzoeken in de cardiologie. Het onderzoek geeft veel informatie over de anatomie van het hart, de pompfunctie, de werking van de hartkleppen en zelfs over de bloedstroom, die via het Doppler-effect in beeld wordt gebracht U moet voor het onderzoek nuchter zijn. 24 uur voor het onderzoek mag u de volgende etens- en drinkwaren niet meer gebruiken: - koffie - thee - cola - chocolade Bij een stressonderzoek van het hart is het nodig u een contrastmiddel en medicijn toe te dienen

Erasmus MC - patiëntfolder: CT-scan van het hart

 1. Voor sommige buikonderzoeken moet u nuchter zijn. De meeste onderzoeken gebeuren in rugligging met de armen omhoog. Storende kledingstukken of accessoires moeten verwijderd worden. Na een onderzoek met contraststof wordt er een controle gedaan op allergische reacties (roodheid, jeuk, papels, kortademigheid,.)
 2. Het is belangrijk dat uw dier nuchter is voor het onderzoek, omdat een volle maag en darmen het onderzoek van de buik kunnen bemoeilijken. Wij adviseren om uw dier 12u voor het onderzoek geen eten te geven
 3. imaal 1 liter te drinken. Bij een CT-scan van de buik dient u de laatste 2 uur voor het onderzoek nuchter te blijven. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken. Als u geen onderzoek van de buik krijgt, mag u wel drinken maar niet eten. De voor u noodzakelijke medicijnen mag u innemen met.
 4. Wanneer krijgt u een PET-CT scan. Een PET-CT scan wordt vooral gemaakt bij kanker, hart-, vaat- en neurologische problemen en infectieziekten. Zo wordt het onderzoek gebruikt voor het ontdekken van eventueel blijvend letsel bij hart- en vaatziekten en om bepaalde tumoren en uitzaaiingen te vinden
 5. HartKliniek Tarieven. Alle kosten worden vergoed als u naar ons bent verwezen door uw (huis)arts. De zorg van HartKliniek valt volledig onder de basiszorg (zie hieronder onze 'Tarieven Verzekerde Zorg').. Als u de kosten zelf betaalt, kunt u op eigen initiatief (buiten het zorgstelsel) op onze poli-cardiologie komen voor diagnostiek en controles, maar ook voor preventieve testen en check-up's.

Coronaire CT-scan UZ

Soms is het maken van een gewone röntgenfoto niet voldoende en willen de artsen een CT-scan laten maken. Met de scan is de arts in staat om afwijkingen aan de bloedvaten, herseninfarcten, tumoren en botbreuken op te sporen of beter in beeld te krijgen CT-scan van het hart. CT is een afkorting van Computer Tomografie. Tomografie komt van tomos, dat in het Grieks 'plakje' betekent. Computer Tomografie staat voor een techniek die plakje voor plakje scant met röntgenstralen, en de verzamelde informatie vervolgens samenvoegt met computerkracht De letters CT staan voor Computer Tomografie. Het is een methode om een doorsnede te tonen van het lichaam. De radioloog ziet op deze opnamen alle inwendige organen en weefsels. Ook maakt de CT-scan de vorm, structuur en ligging van deze organen en weefsels zichtbaar. Het is gebruikelijk om bij de CT-scan van de buik contrastdrank te drinken

Voor het onderzoek. Voorbereidingen thuis voor de CT-scan van het hart: vanaf 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken, behalve eventuele medicijnen; draag kleding waarin u makkelijk beweegt en die u eenvoudig kunt aan- en uittrekken. Bovenkleding met metaal is niet toegestaan; uw geneesmiddelen kunt u meestal gewoon innemen U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven, deze medicatie moet 24 uur voor de CT scan worden gestaakt. te drinken. Zo spoelt u het contrastmiddel snel uit uw lichaam. Van de medicijnen voor uw hart kunt u wat duizelig worden en/of hoofdpijn krijgen. U mag geen voertuig besturen en niet zonder begeleiding naar huis

Voorbereiding op het onderzoek - Radboudum

 1. PatiënteninformatieLees meer in het volgende blad:CT-scan van het hartCT-ScanHet voornaamste doel van het onderzoek is om met behulp van de CT-scanner te bekijken of er vernauwingen zijn in de kransslagaderen, de slagaders rondom het hart, die de hartspier van bloed voorzien. De CT-scan van het hart is een relatief nieuwe techniek
 2. CT-scan van het hart - U heeft een afspraak op de afdeling radiologie van het Spaarne Gasthuis voor een CT-scan van het hart. In deze folder leest u waar, waarom en hoe het onderzoek gaat en welke voorbereiding nodig is. Deze informatie bevat algemene informatie over hoe het onderzoek gaat
 3. Voor een onderzoek van de buik of de longen vragen we je om nuchter (4 uur) te zijn indien mogelijk. Als je medicatie moet nemen is het wel aangeraden deze verder in te nemen zoals je arts voorschreef. Je kan een lichte maaltijd (toast of heldere vloeistoffen) eten bij inname van je medicatie
 4. Voor een CT-scan moet je naar de afdeling Radiologie van het ziekenhuis. De CT-scanner werkt met dezelfde röntgenstralen als bij een 'gewone' röntgenfoto. Alleen maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden van je lichaam, waardoor de arts als het ware plakjes van je lichaam kan zien
 5. Met een CT-scan worden dunne dwarsdoorsnede-foto's gemaakt van uw lichaam. Dit gebeurt met röntgenstralen. Op de foto's is de vorm, structuur en ligging van organen en weefsels goed te zien. Het CT-onderzoek (of voluit Computer Tomografisch onderzoek) wordt uitgevoerd door de radiodiagnostisch laborant. De radioloog beoordeelt de foto's
 6. imum 4 uren voor het onderzoek). Metalen voorwerpen en juwelen thv. buikregio moeten worden verwijderd (vb. piercings, gespen, korsetten)

Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak. Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag Voor het onderzoek. Voor een CT-scan van organen is contrastmiddel nodig. Het kan zijn dat je nuchter moet zijn voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek. Als er geen metaal in jouw kleren is verwerkt, mag je deze aanhouden. Op de röntgenafdeling aangekomen, drink je eerst een liter contrastvloeistof

Erasmus MC - patiëntfolder: CT-scan

Voor een CT van de thorax en de hersenen kom je tien minuten op voorhand binnen. Je moet nuchter zijn gezien de kans groot is dat we intraveneus contraststof zullen toedienen. Dit betekent dat je vier uur voor het onderzoek niet meer mag eten, roken of drinken. Een glas water voor eventuele medicatie is toegestaan De coronaire CT-scan is een vrij recente techniek met veel toepassingen. In de meeste gevallen dient dit onderzoek om eventuele vernauwingen in de hartslagaders op te sporen. Dergelijke vernauwingen belemmeren de bloeddoorstroming van het hart en kunnen pijn op de borst (angina pectoris) veroorzaken CT-hart De CT-scan van het hart is een nieuwe techniek. Door de snelheid van de scan zelf en intelligente computer berekeningen is het mogelijk het hart en de kransslagaderen, de bloedvaten die het hart van bloed voorzien, scherp af te beelden. Hiervoor is het van belang dat het hart rustig klopt en de adem 10-15 seconden kan worden vastgehouden Voor de holle organen van het spijsverteringsstelsel (darmen, maag, enz.) kan het zijn dat je een contraststof via orale weg moet nemen of dat je een rectale instillatie krijgt. In dat geval is het aangeraden om nuchter te zijn voor het onderzoek. Een CT-scan duurt 15 tot 30 minuten. Bijzondere voorzorge Uitzondering: voor een CT-scan om nierstenen op te sporen moet u niet nuchter zijn. Voor de meeste CT-scans van de buik moet u vooraf een contrastmiddel innemen - oraal, via lavement of infuus. Als u een verdunde contrastvloeistof moet drinken (Telebrix Gastro®), krijgt u die mee op de polikliniek wanneer u de afspraak maakt

Voor het stellen van de diagnose kanker maken artsen vaak gebruik van een PET-scan. Tijdens dit beeldvormende onderzoek wordt radioactieve stof gebruikt. Maar is dat gevaarlijk? Lees hier alles over het PET-onderzoek: van voorbereiding tot uitslag U neemt geen tabletten voor suikerziekte voorafgaand aan de PET-CT scan. Vanaf 6 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. Dit houdt in dat u niets mag eten of drinken (behalve water). Als u het koolhydraatarm dieet moet volgen, moet u 12 uur voor het onderzoek nuchter blijven • daarna niet meer eten of drinken (nuchter). O CT-scan van de bloedvaten (CTA) Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. O CT scan van de nieren, urinewegen en blaas Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Vlak voor het onderzoek krijgt u mogelijk via een infuus een vocht- afdrijvend medicij Hoe werkt een CT-scan bij huisdieren? Omdat uw hond of kat in de meeste gevallen niet stil kan blijven liggen én het prettiger is voor het dier zelf om er niets van mee te krijgen, gebeurt een CT-scan bij uw dier meestal onder narcose. Uw dier moet dan nuchter blijven, en dat betekent dat hij vanaf vier uur voor de scan niet meer mag eten CT-scan van de longen Wat is een CT-scan van de longen? Tijdens een computertomografie (CT-scan of CAT-scan) van de longen wordt uit verschillende hoeken een aantal foto's gemaakt die vervolgens samengevoegd worden door een computer, waardoor een driedimensionaal beeld ontstaat. Tijdens het maken van deze foto's wordt röntgenstraling gebruikt

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te blijven, u kunt gewoon eten en drinken. Een CT-scan is een ring en dus geen afgesloten tunnel. Met behulp van röntgenstralen maakt het apparaat een opname van uw lichaam over een breedte van enkele millimeters CT scan bij kinderen: PI-010485: CT scan thorax blanco: PI-011313: CT scan van de buik, met oraal en i.v. contrast: PI-011159: CT scan van de nieren: PI-011311: CT hals/thorax/abdomen met intraveneus en oraal contrast: PI-011312: Histologische punctie onder röntgendoorlichting of met behulp van CT: PI-011370: CT onderzoek van de wervelkolom. De CT-scan ziet er uit als een donut op zijn kant: een dikke ronde korte ring met een opening in het midden. Tijdens het maken van de scan schuift de onderzoekstafel rustig door de opening. Terwijl de tafel door de opening schuift, draait in de ring een systeem om de patiënt heen dat digitaal gegevens [ Na de CT-scan van de longen. Het duurt even voor de arts de uitslag van de CT-scan van je longen met je kan bespreken. Hiervoor maken jullie een vervolgafspraak. Als er bij de scan contrastvloeistof is gebruikt, kun je dit het snelst kwijtraken door na de scan veel water te drinken. 3

Hart ct-scan Tijdens dit onderzoek onderzoeken we de bloedvaten rond uw hart via een CT-scan. Bij dit röntgenonderzoek van het hart gebruiken we Voor het onderzoek Nuchter zijn Op de dag van het onderzoek moet u 1,5 uur vóór de scan nuchter te zijn Voor sommige onderzoeken moet je nuchter zijn: nuchter op CT wil zeggen dat je 4 uur voorafgaand aan het onderzoek geen vaste voeding mag nemen. Een beperkte hoeveelheid water mag je wel drinken. Je medicatie mag je innemen, tenzij het gaat om pijnstillers en om medicatie voor suikerziekte; daar wacht je beter mee tot na het onderzoek

CT-onderzoek van het hart - Bernhove

Een CT-scan van het hart is een röntgenonderzoek waarmee het mogelijk is afwijkingen op te sporen van het hart en de bloedvaten rond het hart (de kransslagaders). Tijdens het onderzoek wordt een serie dwarsdoorsnede-foto's van het hart gemaakt. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie Na het maken van de CT scan wordt duidelijk wat de vorm De dag van de ingreep moet u nuchter zijn. De ingreep gebeurt op de Hartkatheterisatieafdeling. De ingreep vindt plaats onder een roesje of u wordt helemaal in slaap gebracht. hart voor het verrichten van de ablatie

CT-scan van de aorta - Isal

CT SCAN HART EN LONGEN (algemeen) In deze folder geeft het Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een onderzoek (CT scan) van hart en longen (thorax), dat plaatsvindt op de afdeling Radiologie. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien voor u van toepassing zullen aanvullingen en/of wijzigingen op deze algemen CT-onderzoek van het hart Waarom dit onderzoek? U krijgt binnenkort een CT-onderzoek van het hart. Dit is besproken met uw behandelend arts. Bij dit onderzoek maken we röntgenfoto's met behulp van een Computer Tomograaf (CT-scanner). Het doel van dit onderzoek is om mogelijke afwijkingen van het hart op te sporen of uit te sluiten Met een CT scan van het hart worden het hart en de omliggende kransslagaderen (de slagaders die het hart zelf van bloed voorzien) in beeld gebracht. Er kan goed beoordeeld worden of er kalk in de vaten aanwezig is, en of er een kans is dat dit tot verstoppingen leidt. Ook de hartspierwand en kleppen kunnen afgebeeld worden Vraag dan uw (huis)arts of u van te voren nuchter moet blijven, dat betekent dat u niets mag eten en drinken. Voor bijvoorbeeld een glucosebepaling of cholesteroldiagnostiek kan dit noodzakelijk zijn. Door eten en drinken kunnen er tijdelijk te veel vetten of suikers in uw bloed zitten

Hart (cardio CT) Het is een computer tomografie van het hart met het oog op de opsporing van vernauwingen en verkalkingen in de coronairen (= kransslagaders) of om een abnormaal verloop van de slagaders aan te tonen Het hart klopt. Maar klopt het ook goed? Cardioloog Wisam Yissai is cardioloog bij de MC Groep in Lelystad en kan daar antwoord op geven. En om het hart goed te kunnen onderzoek beschikt hij over een CT-scan voor het hart. Bij Omroep Flevoland vertelt hij er alles over. Omroep Flevoland - video YouTub

U moet nuchter zijn voor een FDG-PET/CT-scan: u mag 6 uur voor het onderzoek niet eten en drinken (wel water). Breng vóór het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Draag geen metalen voorwerpen (sieraden, kleren met metalen onderdelen) Bij een CT-scan van het hart wordt contrastvloeistof gebruikt om de kransslagaderen in beeld te brengen. Hiermee kunnen afwijkingen worden opgespoord die met een normale röntgenfoto of een hartkatheterisatie niet te zien zijn. Naast de kransslagaderen kunnen ook omliggende structuren, zoals de hartkleppen en de hartspier, in beeld worden gebracht

CT-scan perfusie van het hart Hart Long Centrum Leide

 1. houd weer. Deze voorbereiding duurt ongeveer 1 uur. Voor bepaalde onderzoeken moet u nuchter zijn. Uw arts zal u dat laten weten. Meer info in brochure. Info: dr. Stefaan Brijs, dienst radiologie AZ Delta, 19 juni 201
 2. CT-scan U heeft een aandoening of klacht waarvoor aanvullend onderzoek nodig is. Uw arts kan u dan voor een CT-scan doorverwijzen naar de afdeling Radiologie. Meestal kunt u daar binnen een paar dagen terecht
 3. Er zijn geen directe bijwerkingen van de CT-scan zelf te verwachten. Als u voor het eerst een allergie heeft ontwikkeld tegen het jodiumhoudende contrastmiddel, treedt dit vaak direct of pas na 6-8 uur op. Klachten die u dan kunt ervaren zijn rode vlekken op het lichaam die sterk jeuken
 4. U moet na de toediening 1 uur rusten in een rustkamer. Hierna wordt de scan gemaakt. De kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is niet schadelijk en plast u gewoon weer uit. Een uur voordat u zich meldt, moet u een liter water hebben gedronken en verder moet u 6 uur nuchter zijn

Bij de CT-scan worden röntgenstralen en een computer gebruikt om plakje voor plakje afbeeldingen van de hersenen te maken. De röntgenstralen geven een zwart, grijs of wit computerbeeld: weefsels die veel röntgenstralen absorberen geven witte beelden, terwijl weefsels die weinig straling absorberen zwarte beelden laten zien Dit wil dus zeggen dat het stralingsrisico afhangt van wat voor soort CT-scan je krijgt (hoofd, buik, etc.) We zijn constant omgeven door straling van natuurlijke bronnen. Een 'gemiddeld' persoon in Amerika zou een effectieve dosis van ongeveer 3 mSv per jaar ontvangen

PET/CT-scan hart PET-centrum. Een PET/CT-scan brengt de stofwisseling van radioactief gemerkte voedingsstoffen (waaronder suiker) in beeld. Voor het onderzoek . Meld je nuchter aan De CT-scan maakt gebruik van röntgenstralen zoals bij een 'gewone' röntgenfoto. Tijdens het onderzoek wordt er een bepaald volume van het menselijke lichaam onderzocht (volumescan). Door middel van de computer worden uit dit volume een groot aantal beelden gereconstrueerd waardoor het mogelijk is de onderzochte regio in verschillende richtingen te bekijken en te beoordelen

CT-scan - UMC Utrech

 1. Met de CT-scan wordt doormiddel van röntgenstraling het lichaam afgebeeld in dunne plakjes. De scans worden direct na elkaar gemaakt in hetzelfde apparaat. De beelden van de PET worden door de computer over de CT beelden geprojecteerd, hierdoor is nauwkeurig te zien in welke structuur of orgaan de radioactieve stof zich bevindt
 2. CT- scan calciumscore van het hart. Een CT-scan calciumscore van het hart berekent het calciumgehalte in de slagaderen van het hart (kransslagaderen). De scan heeft een risico voorspellende waarde op het krijgen van een hartinfarct in de komende 5-10 jaar. Heb je klachten of ben je erfelijk belast met hart- en vaatziekten
 3. Vreemd hier. Wanneer ik in België een CT-scan of een MRI of zelfs botscan heb laten maken, een uur later uitslag bij de specialist. Het kan echt wel. In België maak je een afspraak bij specialist en bij röntgenafdeling. Minimaal 2 uur voor consult bij specialist de foto, scan etc en dan heeft de arts de beelden op zijn pc en de diagnose.

Hallo, bij toeval is er bij mij een vlekje ontdekt op een Ct scan, ik doe nl mee met onderzoeksprogramma Lifelines en was uitgenodigd om een Ct scan van hart en longen te maken in het kader van vroege aanwijzingen van long-hart en vaatziekten Als u wordt uitgenodigd voor een PET-/CT-onderzoek, ontvangt u van ons schriftelijke informatie waarin wij uitleggen hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke voorbereiding en nazorg eventueel nodig is. Leest u deze informatie goed door, zodat u goed voorbereid naar het onderzoek komt. Vult u thuis de vragenlijst i nieuws Voor een operatie moet u 'nuchter' om de kans op overgeven tijdens of na de verdoving te minimaliseren, en om te vermijden dat er tijdens de verdoving vocht of voedsel in de longen terecht komt. Ook voor een ruggenprik of andere plaatselijke verdoving moet u nuchter blijven. Vroeger werd meestal geadviseerd om 12 uur voor een operatie of van de avond voordien niet meer te eten en te. Voor het onderzoek dient de patiënt nuchter te zijn. 6 uur voor het onderzoek mag men niet eten of drinken. De medicatie mag met een slokje water worden ingenomen. Er wordt een infuus geplaatst thv de voorarm. Elektroden worden gekleefd op de borstkas Voorzorg. Voor het onderzoek moet uw dier nuchter zijn. Dit houdt in dat vanaf 20.00u de avond ervoor geen eten meer mag worden aangeboden. Als het om een heel jong dier gaat kunt u beter met ons overleggen of de periode van nuchter houden moet worden ingekort

CT-scan hart Presca

Coronaire CT-scan Wat is een coronaire CT-scan? De coronaire CT-scan of coronaire CT-angiografie is een CT-onderzoek (computertomografie) waarbij cardiologen het hart of een deel ervan in beeld brengen op de computer om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Het onderzoek gebeurt met behulp van contrastvloeistof en röntgenstralen op de dienst radiologie Na een Pet/ct scan in het Rijnland ZH te Leiderdorp in april j.l. en een bronchoscopie in het Leids UMC werd longkanker bij mij gediagnosticeerd. Inmiddels na 9 weken chemo en 17 bestralingen ben ik niets verder, want op de laatste ct scan was vlgs. de specialist 'niets te zien', vanwege een bronchitis, die daar al zat sinds januari dit jaar

Dankzij een CT-scan zijn onder meer kanker, cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten), infectieziekten, appendicitis (ontsteking van het wormvormig aanhangsel van de blindedarm) (ontsteking van het aanhangsel van de blinde darm) en musculoskeletale aandoeningen en trauma aan gewrichten rond de extremiteiten (armen en benen) op te sporen of te diagnosticeren CT-scan Een CT-scan is een onderzoek waarmee aan de hand van röntgenstralen een beeld van een dwarssnede van een patiënt kan worden gemaakt. Dit onderzoek is elke werkdag mogelijk na afspraak via het nummer 03 491 30 40 Drie uur voor het onderzoek mag u niets meer eten. Ook bij een CT scan van uw nieren, longen en bloedvaten is het belangrijk dat u drie uur voor het onderzoek niets meer eet en drinkt. Let op : als u in het verleden een bijwerking van een contrastmiddel of een medicijn heeft gehad, of (misschien) zwanger bent, is het belangrijk dat u ons dit vertelt Nee, nuchter zijn voor een CAG of PCI is niet nodig, want de kans op aspiratie lijkt zeer klein, al is het bewijs nog zwak Noten 1 Showitha Mohammed is vierdejaars hbo-v student aan de Hogeschool Utrecht en liep stage in het Hartcentrum van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

CT-scan van het hart Inleiding CT-scan CT-hart - PDF

Voor het maken van de CT-scan hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt dus normaal eten en drinken. Het kan wel voorkomen dat het door persoonlijke omstandigheden voor u niet mogelijk is, of lastig, om dit onderzoek te laten uitvoeren. Neem daarom vóóraf contact op met het Contact Centrum Maartenskliniek (CCM), telefoonnummer (024) 365 96 59 als u In CWZ Nijmegen kunt u terecht voor een CT-scan van uw kransslagaders. Deze CT-scan noemen we in CWZ ook wel CT-cardiac of CT-coronair CT-scan staat voor Computer Tomografie scan en kan organen en weefsels vrij gedetailleerd in beeld brengen. Een CT-scan is een groot ringvormig apparaat waar het lichaam doorheen geschoven wordt terwijl de scan allemaal röntgenfoto's maakt die meteen naar de computer verzonden worden

CT-scan - Rijnstat

Binnen het Medisch Centrum voor Dieren is de radioloog verantwoordelijk voor de kwaliteit van de röntgenfoto's en de veiligheid van de mensen die er mee werken. Nadat een kwalitatief goede röntgenfoto is gemaakt, moet deze nog beoordeeld worden op de aanwezigheid van afwijkingen Bij een CT-scan van de buik moet u de laatste 2 uur voor het onderzoek nuchter blijven. Dit betekent dat u niets mag eten, maar wel drinken. Diabetici mogen hun medicatie gebruiken en indien nodig iets eten. Let op. Indien u mogelijk allergisch bent voor jodiumhoudende contrastmiddelen, meldt u dit dan voor het onderzoek aan de laborant(e)

CT-scan van het hart - PDF Free Downloa

hart(functie) buikorganen; Lees hier meer over een MRI-scan CT-scan. Bij de CT-scan is geen sprake van een tunnel, maar van een ring waar de patiënt doorheen schuift. Een CT-scan maakt geen lawaai. Gehoorbescherming is dan ook niet nodig Een CMR-onderzoek is niet schadelijk voor uw gezondheid en is niet pijnlijk. Een CMR-scan kan onder meer nauwkeurige informatie opleveren over de bouw en afmetingen van uw hart, over aangeboren afwijkingen, over de functie van uw hart, over de ernst van klepafwijkingen of over de uitbreiding van een doorgemaakt hartinfarct CT-scan van de hals . Algemene informatie. Doel. Het in beeld brengen van de hals. Voorbereiding . U dient nuchter te zijn, u mag uw medicatie innemen. Breng het Metalen voorwerpen, juwelen doet u uit (bv. halsketting, kunstgebit, BH, ) Zwangerschap zeker melden voor het onderzoek. Allergie steeds op voorhand melden zodat.

CT-onderzoek met contrastmiddel in bloedbaa

CT-scan met contrastmiddel toegediend via de bloedbaan Met een CT-scan is het mogelijk foto's te maken van dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam. Deze folder gaat alleen over het contrastmiddel dat via de bloedbaan wordt toegediend. Lees hier de folder CT scan hart calciumscore PDF 43 Kb; CT scan van de dikke darm PDF 59 Kb; CT-scan PDF 51 Kb; CT-scan van het hart PDF 47 Kb; Welkom in het Imaging Center PDF 152 Kb; CT scan folders die worden voorgelezen. CT-scan - voorgelezen folder; MRI. MRI - 509011 PDF 45 Kb; Daarnaast wordt voor het embedden van video's gebruik gemaakt van Youtube en. 4 Voor de volgende onderzoeken moet u niet nuchter zijn, tenzij uit-drukkelijk gevraagd: CT-scan van boven- en onderkaak CT-scan van de sinussen. 050/72.83.50 CT-scan: 050/72 u hoeft niet nuchter te zijn, een CTscan van de sinussen geeft veel meer gedetailleerd informatie over d Wat is een CT-scan

 • Eurom Force 1800 hogedrukslang.
 • Hendrick's Gin Delhaize.
 • Chinook heli.
 • Olijfboom kopen Westland.
 • Te korte achillespees kind.
 • Google Google Play app london gbr.
 • Bende van Nijvel nr 17.
 • Latex allergie kiwi.
 • Moresnet uitspraak.
 • Broodbakmachine Lidl.
 • Verkeersbord 60 km zone.
 • Brand Balkbrug.
 • Houten kralenslinger.
 • Marta Antonia Fascina.
 • Helix piercing kat.
 • Magie meervoud.
 • Jackass death.
 • Dino Museum Utrecht.
 • VR films downloaden.
 • Kruidvat Great Lengths review.
 • Ac 130 hercules.
 • VR films downloaden.
 • Regeldagen 6 maanden ervaringen.
 • Quantum mechanics video Dummies.
 • Behang restanten verwijderen.
 • Pastinaaksoep.
 • Vakantiepark Drenthe Exloo.
 • Huisartsenpost Tiel.
 • Youtube Mammoet transport.
 • Koga racefiets.
 • ELIET catalogus.
 • Musical Lion King nederlands.
 • Philips LED tv Zwarte vlekken.
 • Urinestoma operatie.
 • Interview zorgvrager.
 • Bouwtekeningen kapschuur gratis downloaden.
 • United comfort seat.
 • Directeur Lemmensinstituut.
 • LEGO City new 2020.
 • Kwartsverf KARWEI.
 • Ronde kozijnen prijzen.