Home

Inschrijving secundair onderwijs

Wil je voor de inschrijving van leerlingen werken met een aanmeldingsprocedure, dan moet je dit aanvragen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Ook als je een dossier wilt voorzetten dat eerder door die Commissie voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, moet je dit aan de Commissie laten weten Voor het 2de tot en met 7de jaar secundair: ten vroegste na de paasvakantie. Voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs of voor de leertijd:ten vroegste na de paasvakantie. Elke school is verplicht de startdatum van de inschrijvingen bekend te maken. Vraag ernaar op school U moet uw kind inschrijven in een school: als het voor het eerst naar school gaat als het overgaat van basis naar secundair en soms ook van de klchool naar lagere school als het van school verander Het recht op inschrijving in een school of vestigingsplaats van keuze in het gewoon secundair onderwijs geldt onverkort voor leerlingen zonder verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en die een gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen, al of niet met toepassing van redelijke aanpassingen

Inschrijven in de school kan van 1 maart 2021 tot en met 12 maart 2021. Leerlingen in een lagere school die overgaan naar de secundaire school op hetzelfde adres. Krijgen tijdelijke voorrang (campusvoorrang) Inschrijven in de school kan van 15 maart 2021 tot en met 26 maart 2021. Alle kinderen De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan.

Inschrijvingen in het secundair onderwijs Katholiek

Welkom op de website over inschrijven in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Hier vindt u alle informatie over hoe u uw kind moet inschrijven en wanneer. Hebt u andere vragen zoals 'Hoe kiest u een school? Hoe leert u scholen kennen? Waar vindt u een overzicht van alle scholen? Hulp nodig?' Hier vindt u het antwoord. Wilt u het belangrijkste nieuws ove COOVI Secundair Onderwijs (Emile Grysonlaan 1, 1070 Anderlecht) GO! middenschool en atheneum Kalevoet (Nekkersgatlaan 17, 1180 Ukkel) GO! technisch atheneum Victor Hortaschool Evere (Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere) GO! technisch atheneum Jette (Léon Theodorstraat 80, 1090 Jette U moet uw kind inschrijven in een school als het overstapt van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. In sommige scholen moet u uw kind aanmelden voor u het kunt inschrijven. Voor aanmelden en inschrijven bestaan er in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs voorrangregels

voor ouders - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vormin

 1. Secundair onderwijs — Inschrijven Wil je graag weten waar en hoe je je kan inschrijven? Bekijk de voorwaarden hier. Je kan je zoon of dochter inschrijven als je een verslag hebt, geschreven door het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) van de huidige school
 2. Aanmelden voor het gewoon kleuter- en lager onderwijs. Aanmelden voor het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Aanmelden voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs. Aanmelden voor het buitengewoon secundair onderwijs
 3. SECUNDAIR ONDERWIJS OVERZICHT VRIJE PLAATSEN 2020-2021. afdrukken: sluiten: Selecteer een gemeente: Selecteer een leerjaar: Vul een (deel van een) studierichting in : Hieronder kan u voor elke school en elke studierichting nagaan of er nog vrije plaatsen zijn. 'Volzet' wil zeggen dat er geen vrije plaatsen meer zijn. 'Niet volzet.

In fase geel gebeuren inschrijvingen in het secundair onderwijs en ook in de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs en de leertijd enkel op afstand (bv. digitaal, telefonisch). In fase geel kunnen inschrijvingen van toegewezen leerlingen na een aanmeldingsprocedure op afspraak gebeuren Inschrijven in een school secundair onderwijs in Kortrijk. Opendeurdagen konden en kunnen omwille van COVID-19 niet plaatsvinden. Fysisch inschrijven in het secundair onderwijs in Kortrijk is niet mogelijk, daarom hebben de Kortrijkse scholen secundair onderwijs een digitaal systeem opgezet. U vindt meer informatie op de website van de scholen

Inschrijven en aanmelden in een school Vlaanderen

Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je op weg Het 'ticket voor inschrijving' blijft geldig tijdens de inschrijvingsperiode. Uw klacht wordt behandeld door de disfunctiecommissie in de schoot van het lokaal overlegplatform Antwerpen secundair onderwijs. Buitengewoon Secundair Onderwijs. Peter Benoitstraat 44, 2018 Antwerpe Inschrijven zonder diploma secundair onderwijs. Als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden om te kunnen starten in een bachelor- of graduaatsopleiding, kan je deelnemen aan een toelatingsproef. Assessment voor bachelors. Een interview waarbij de criteria keuzevaardigheid,. Je kind aanmelden voor het secundair onderwijs doe je via de website 'Naar het secundair'. Op deze website vind je informatie over het aanmelden in het secundair onderwijs. De aanmeldingsperiode start op 1 april 2021 (9 uur) tot en met 28 april 2021 (12 uur). Let op, een aanmelding is geen inschrijving Een schriftelijke inschrijving (mail, brief, Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs heeft. Aantonen via verklaren op eer. Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden. Vrije inschrijvingen: vanaf 8 juni

omzendbrief SO/2012/01 van 05/06/2012 - Onderwijs

 1. Inschrijving voor BSO-leerlingen Toelating in het KSO vanuit het BSO verloopt via een toelatingsklassenraad. In het SKI organiseren wij peilingsproeven. Na het invullen van bovenstaand registratieformulier nemen wij contact op voor een intakegesprek. Daarna maken we de praktische afspraken i.v.m. de peilingsproeven
 2. isters van Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie, de Vlaamse
 3. Secundair onderwijs • 2e en 3e graad ASO Inschrijven op campus De Toren Vanaf wanneer kan ik inschrijven? De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 starten op donderdag 21 mei. Na inschrijving ontvangt u in de vakantie een brief met een meer gedetailleerd uur per klas
 4. Inschrijven vrijstellingsproeven diploma secundair onderwijs. Registreer je hieronder voor het moment dat jou past: Ondervind je hinder bij het inschrijven via de inschrijftool hieronder? Stuur dan een mail naar . en vermeld zeker de datum en de locatie. <<< Terug.
 5. 1ste jaar Secundair Onderwijs. Voor de inschrijving van een leerling voor 1A of 1B verwijzen we graag naar de aanmeldingsprocedure. Meer informatie kan je hierover terugvinden op aanmelden.school. (De maximumcapaciteit voor het eerste leerjaar A-stroom is 24 leerlingen: 8 IND & 16 NIND

Wegens de coronacrisis werd het inschrijvingsbeleid in de Tiense secundaire scholen voor het schooljaar 2020-2021 aangepast. Voor deze inschrijvingen werden binnen het LOP (Lokaal Overlegplatform Gelijke Kansen) afspraken gemaakt. Voor het eerste jaar gewoon secundair onderwijs. Inschrijven in VIA. vanaf maandag 27 april '20. 3 mogelijkheden Studenten uit het laatste jaar secundair onderwijs die inschrijven voor max. 10 SP: Je betaalt je studiegeld met een overschrijvingsformulier dat je na de inschrijving ontvangt. Als je werken met studeren combineert, heb je in bepaalde gevallen recht op opleidingscheques om je studiegeld te betalen Inschrijving secundair onderwijs. Geachte collega Heeft u een zoon of dochter die volgend schooljaar het eerste jaar secundair onderwijs wil starten in het Heilig-Drievuldigheidscollege? Dan is deze brief voor u bedoeld. We leggen u kort uit hoe de inschrijvingen werken Nadat u een student heeft ingeschreven in uw administratie, levert u de inschrijving via het berichtenverkeer aan het Basis Register Onderwijs voor Hoger Onderwijs (BRON HO). BRON HO is een ketenproces waarbij inschrijvingen en diploma's van studenten in het hoger onderwijs worden vastgelegd in registers bij DUO

Wegwijs in het secundair onderwijs Welkom! Maak je in september de overstap naar het secundair onderwijs? Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt. Via deze website willen we je zo goed mogelijk informeren en voorbereiden op deze stap Inschrijven | Kwaliteitsvolle middelbare school in centrum Tienen | GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Richtingen: ASO, TSO, BS

Video: Inschrijven in het secundair onderwijs Stad Leuve

De leerlingen van de Gentse basisscholen en de scholen uit de randgemeenten die de overstap naar het secundair onderwijs maken, krijgen de brochure 'Inschrijven in een secundaire school in Gent'. Op de website meldjeaan.gent.be kan u niet alleen aanmelden maar vindt u ook bijkomende informatie in de 'Veelgestelde vragen' Na je inschrijving voor deze avond zal je hiervoor een paswoord ontvangen. Daar kan je na meteen alle filmpjes bekijken, over het hoger onderwijs en over de instellingen die zich presenteren. Op de studiekeuzeavond van je school kan je ook live al je vragen stellen aan collega's van de hogescholen en universiteiten via de chats die elke instelling aanbiedt Voor het middelbaar kunt u het best zo vroeg mogelijk inschrijven, zodat de scholen hun lessen kunnen organiseren. Elke inschrijving vanaf de laatste werkdag van september moet daarom uitdrukkelijk worden aangevraagd bij het ministerie, met een 'Antrag auf Abweichung von der Verpflichtung der regelmäßigen Unterrichtsteilnahme' Inschrijven in een school secundair onderwijs in Menen. Opendeurdagen konden en kunnen omwille van COVID-19 niet plaatsvinden. Fysisch inschrijven in het secundair onderwijs in Menen is niet mogelijk, daarom hebben de scholen secundair onderwijs in Menen een digitaal systeem opgezet. U vindt meer informatie op de website van de scholen Aanmelden en inschrijven in het secundair onderwijs (online vorming) Ouders met een kind in het zesde leerjaar dat volgend jaar de overstap maakt naar het eerste leerjaar in een secundaire school, zitten ongetwijfeld met heel wat vragen

Jouw gezin had in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021 recht op een schooltoeslag. Je kan dat bewijzen bij inschrijving. De moeder van het kind heeft geen diploma van het secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs (bso). Hoeveel plaatsen reserveren we voor indicatorleerlingen Deze toegang is echter niet gelijkgesteld met het diploma secundair onderwijs. Daarom is het in sommige gevallen meer aangewezen om alsnog je diploma secundair onderwijs te behalen. Je kan dit doen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of onder begeleiding van een Centrum voor Volwassenenonderwijs Inschrijven in het gewoon secundair onderwijs in Tienen Je wilt je kind inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs in Tienen? Hieronder lees je wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar je kan inschrijven en wat je dient mee te nemen bij de inschrijving In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school. Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd. Leeftijdsvoorwaarden Je kan steeds je inschrijving ongedaan maken. Hiervoor verwittig je zo snel mogelijk de school, zodat ook wij ons kunnen organiseren. De inschrijving wordt definitief vanaf 1 september. Bij inschrijving verklaren jij en je ouders je akkoord met ons schoolreglement. Schrijf je pas in na 1 september dan is de inschrijving definitief op de eerste lesdag

AANMELDEN.SCHOOL - Startpagin

Inschrijven in het secundair onderwijs in Aalst voor

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een lijst met alle vakken, uit het Secundair Onderwijs, en de vereiste bekwaamheden om deze vakken te mogen geven. Tijdens onze infodagen gaat de coördinator van deze opleiding met je op zoek naar jouw bevoegdheden in het secundair onderwijs Inschrijving secundair onderwijs Van 22 maart tot en met 21 april 2021 kan je je kind aanmelden voor een secundaire school op https://meldjeaansecundair.gent.be . Aanmelden kan zowel voor scholen met een A-stroom (getuigschrift basisonderwijs), een B-stroom (geen getuigschrift basisonderwijs), als voor het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 - type 9 Leerlingen die starten in het 2 de tot en met 7 de jaar secundair onderwijs kunnen zich, indien er nog vrije plaatsen zijn, vanaf 07/06/2021 inschrijven. Indien er geen vrije plaatsen zijn, kan je uw zoon en/of dochter komen aanmelden op een wachtlijst en ontvang je een document niet-gerealiseerde inschrijving Terug naar vorige pagina. Er kan op school ingeschreven worden. Het secretariaat is iedere werkdag open van 8.00 u. 17.00 u., uitgezonderd op woensdagnamiddag tot 12.00 u. en tijdens de administratieve sluiting van 12 juli tot en met 15 augustus In Vlaanderen is het secundair onderwijs het onderwijs dat in de regel wordt gevolgd tussen 12 en 18 jaar. Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs in Vlaanderen en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt.. Vóór de onderwijshervormingen werd de term middelbaar onderwijs gebruikt. . In Nederland heet het secundair onderwijs.

Inschrijving - Secundair Onderwijs Groenhov

Leefgroepen | Internaat Pollux voor jongeren uit het

Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs 6 leerjaren. Voor bepaalde studierichtingen zijn er 7de specialisatiejaren. In Brussel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs Inschrijving secundair onderwijs in Gent. 4 januari 2018; Voor de inschrijvingen van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 start de Stad Gent met een online aanmeldingssysteem. Ouders kunnen van 2 tot en met 23 februari 2018 hun kinderen aanmelden

Internaat voor basis- en secundair onderwijs Diksmuide

7/20/01-SO-2 Informatieronde Katholiek Onderwijs Vlaanderen secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) - februari 2021 In februari 2021 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen digitaal een inforonde voor het secundair onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs. Een leerling kan vanaf 13 jaar naar het buitengewoon secundair onderwijs (meer precies: Voor een vlot en aangenaam verloop van de inschrijving is het aangewezen om een afspraak te maken op het volgend telefoonnummer: 015 24 42 85. Capaciteit secundair onderwijs. We bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn om iedereen alsnog voldoende te informeren zodat . de overgang naar het secundair onderwijs zo goed mogelijk kan verlopen. Meer informatie volgt later op deze website. Naar een secundaire school in regio Vilvoorde in 2021-2022 Secundair onderwijs. Ook in het secundair onderwijs zijn de inschrijvingen gratis. Scholen mogen wel bijdragen vragen voor didactisch materiaal (zoals boeken of kopieën), activiteiten (theater of uitstappen) en diensten (maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, de schoolbus)

Inschrijven leerling - Primair onderwijs - DUO Zakelij

LAB Gedreven Onderwijs, dat is vooral ook een zorgvuldig samengesteld team van uitzonderlijk gedreven leerkrachten. Zij doen aan co-teaching, werken samen de projecten uit, spelen op elkaar in en inspireren elkaar over de vakgrenzen heen. Zo kunnen ze jou echt prikkelen en uitdagen, je echt leren denken en doen. Zelf blijven ze ook leren Opgelet: deze pagina is onder constructie. Voor een actueel aanbod van de leermogelijkheden in Brussel of voor hulp bij je leerkeuze, kan je steeds terecht bij de consulenten van Leerwinkel Brussel! Voltijds secundair onderwijs In het voltijds secundair onderwijs ga je elke dag naar school

OVSG | De gemeente maakt school

Inschrijven secundair onderwijs Stad Gen

Als leraar secundair onderwijs moet je expert zijn in minstens twee domeinen. Daarom kies je twee onderwijsvakken. Al kan je (later) nog altijd voor een extra onderwijsbevoegdheid gaan. Geschiedenis kun je combineren Dan is je inschrijving de volgende. Nascholing secundair onderwijs Onze nascholing bestaat uit twee delen. In het eerste deel brengt een tandem (ervaringsdeskundige en stafmedewerker educatie) inzichten in het armoedeweb en in de leefwereld van mensen in een armoedesituaties Campus Aloysius gevestigd in de Wilgendijk biedt ASO onderwijs aan in Diksmuide. Tsaam Campus Aloysius - Secundair onderwijs Diksmuide - Praktische info 't Saa

Secundair onderwijs inschrijveninbrussel

Je wordt leerkracht in de technische en beroepsrichtingen personenzorg van het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het onderwijs voor sociale promotie en de volwassenenvorming. Secundaire scholen kampen met een ernstig tekort aan leerkrachten gezondheids­opvoeding. Dan is je inschrijving de volgende. Welkom! 'De Dames' is een begrip in Antwerpen. Sinds 1834 lopen jonge mensen school op De Dames en genieten er een degelijke opvoeding. Vele honderden oud-leerlingen kunnen getuigen van de mooie tijd die ze hier, bij de Dames, hebben doorgebracht Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs: Online Infodag 27 februari 2021. Infomomenten Inschrijven. van student tot leerkracht. Het studieprogramma van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs bestaat uit 3 grote clusters: algemene vorming, praktijk en onderwijsvakken Scholengroep 12 Adite van het GO! De Prins Campus Antwerpsestraat. Antwerpsestraat 36. 3290 Diest. t. 013 35 05 33. e. onthaal@deprinsdiest.be. www.deprinsdiest.b Opmerkingen bij deze inschrijving . Ik bevestig dat: * ik ga akkoord met het centrumreglement van CVO Encora en het en pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. correct ingevuld * bovenstaande identiteitsgegevens correct zijn. Verzend je aanvraag om in te schrijven

Overzicht scholen inschrijveninbrussel

4. Individuele bijles. Op de afgesproken momenten komt de Tutor je thuis of op kot bijles geven. Na elke les informeert je Tutor ons team over het verloop van de begeleiding Corrigeer eventuele fouten in de gegevens en wissel de inschrijving opnieuw uit met BRON. Gebruik de Handleiding BRON vo (444Kb, pdf) voor een uitleg van de signalen. De juiste elementcode vindt u in de elementcodetabellen. Soms volgt een vo-leerling een deel van het onderwijs op een mbo-instelling. Of de leerling doet examen via het vavo Online registreren kan vanaf 1 maart 2020. Dat verbindt je tot niets, maar je wint wel tijd als je je effectief komt inschrijven. Dat kan vanaf 26 juni 2020. Je kan je online inschrijven. Je moet vooraf wel langskomen op de campus voor een verplicht intakegesprek Voel je je geroepen om jongeren te motiveren, inspireren en ondersteunen? In de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs kies je voor twee van de 26 onderwijsvakken, samen goed voor zo'n 210 combinatiemogelijkheden (uniek in Vlaanderen). Wist je dat je een verplichte instaptoets moet afleggen om een lerarenopleiding te kunnen volgen Voor het secundair onderwijs kan je terecht bij de omzendbrief 'Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs' en meer concreet bij het onderdeel 10.1.5.4. Inschrijvingsrecht onder ontbindende voorwaarde voor leerlingen met een verslag

Naar het secundair onderwijs Vlaanderen

Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Contacteer on Basisschool Wachtebeke Overslag Sint-Kruis-Winkel Zelzate-West Zelzate-Centru

Secundair onderwijs — Inschrijve

 1. Pulhof staat voor een moderne en pedagogische aanpak waarbij we leerlingen durven uitdagen om te groeien, met oog voor de traditionele waarden en een bijzondere aandacht voor een vlotte overstap kleuter - lager - secundair - hoger onderwijs
 2. Inschrijving Nederlandstalig secundair onderwijs wordt loterij De inschrijvingen voor Nederlandstalige middelbare scholen in Brussel zullen volgend jaar via loting verlopen, in plaats van om ter.
 3. Secundair Onderwijs. Hoger Onderwijs. Eindwerk. Examencommissie. Arts/Tandarts. Contact. Bijles voor alle vakken Secundair Onderwijs. maar wist totaal niet waaraan ik me moest verwachten. deLimiet hielp me bij de inschrijving, de planning van alle examens én vakinhoudelijk. Zonder jullie zou het nooit gelukt zijn. N. Van Gool
 4. Je bent definitief ingeschreven voor de Lerarenopleiding Secundair onderwijs op Campus Hertogstraat in Heverlee. Proficiat :-)! We wensen je alvast een goede start toe en kijken er naar uit om jou te ontmoeten. Hieronder vind je alle info om je start bij UC Leuven-Limburg optimaal te laten verlopen
 5. Max 15 kalenderdagen tussen uit- en her inschrijving. Een leerling die zich gedurende het schooljaar uitschrijft in het secundair onderwijs moet uiterlijk 15 kalenderdagen (ook vakantiedagen tellen als kalenderdagen) na de datum van uitschrijving, opnieuw ingeschreven zijn in het secundair onderwijs. (Art. 34, §1, 3° Groeipakketdecreet

Inschrijving scholen. Wanneer kan ik mij inschrijven voor het nieuwe schooljaar? U kunt zich voor het openbaar onderwijs elk jaar weer inschrijven op de school van uw keuze. Elk jaar maakt het MINOV in de maanden april/mei bekend wat de inschrijfdata zijn voor het het nieuwe schooljaar.. Secundair onderwijs. Home / Secundair onderwijs. KOsh gaat over zoveel meer dan lesgeven alleen. Het is een plaats om jezelf te ontdekken, je talenten te ontwikkelen en je toekomst te bepalen. We begeleiden je doorheen elke fase van je jonge leven zodat je de volgende stap zelfstandig kan nemen Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving: uw ticket voor inschrijving in de school. indien u dit hebt ook de kids-ID of identiteitskaart. uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft De overheid werkt aan één uniform aanmeldingssysteem voor het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Dat zegt Petrus Van den Cruysse, hoofd van het Brusselse Lokaal Overlegplatform (LOP) secundair onderwijs aan onze redactie. Woensdag is het D-Day voor alle ouders die hun kind in de Nederlandstalige secundaire school van hun keuze willen krijgen Secundair onderwijs. Vrij gesubsidieerd secundair onderwijs Hartencollege; GO! secundair gemeenschapsonderwijs; Provinciaal secundair onderwijs; Volwassenenonderwijs. Kunstonderwijs. Academie voor Muziek, Woord en Dans; Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten; KunstAteljee +3

MeldJeAan - Antwerpe

Inschrijving schooljaar 2021-2022. Published 11 December 2020. Interesse om in te schrijven op onze school, KOHa secundair bezoeken? Helaas maar bekijk zeker dit filmpje! Published 21 Januari 2021. De minister van onderwijs besliste net dat de huidige maatregelen van kracht blijven tot de krokusvakantie Een inschrijving aan een secundaire school gratis is. Secundaire scholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen. De combinatie van twee certificaten levert je een diploma secundair onderwijs op. Meestal volg je voltijds les maar je kan ook via gecombineerd onderwijs studeren

Inschrijven in Brussel - Secundair onderwijs - Overzicht

 1. Meld uw kind hier aan. Kies voor basisonderwijs of secundair onderwijs. Aanmelden voor het kleuter- & lager onderwijs. Aanmelden voor het secundair onderwijs
 2. getuigschrift 6bso of diploma secundair onderwijs (enkel voor inschrijving voor een 7de jaar) Technisch Instituut Heilige Familie | Oude Zak 38 | 8000 Brugge | info@tihf.be | Tel. 050 44 59 59 vzw Karel de Goed
 3. gen van het secundair onderwijs. In de opleidingen Hospitality Horeca (TSO) en Hospitality Restaurant & Keuken (BSO) bereiden we onze leerlingen voor tot de dienstensector van hotellerie en gastronomie

omzendbrief SO/2020/01 van 22/05/2020 - Onderwijs

De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht. Initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 hebben de mogelijkheid om Secundair onderwijs Een leerling moet voltijds of deeltijds les volgen aan een erkende onderwijsinstelling en moet voldoende aanwezig zijn. De dagen waarop je kind afwezig was op school door de algemene COVID-19-maatregelen, tellen we mee als aanwezig

Inschrijven in het secundair onderwijs in Kortrijk voor

Op 1 september 2021 start de modernisering secundair onderwijs in het eerste leerjaar van de tweede graad. Die modernisering combineert een vernieuwing van de structuur van het studieaanbod met een vernieuwing van het curriculum.De voorbije maanden informeerden we je gaandeweg over de inhoudelijke klemtonen van de nieuwe studierichtingen via de uitgebreid Secundair Onderwijs. Ons Team. Ons Aanbod. Infomomenten & Inschrijving. Een dag op Comenius. Participatie. Nuttige Informatie. Contacteer Ons. Adres: Félix Vande Sandestraat 17 (KDV), 1081 Koekelberg. Félix Vande Sandestraat 15 (BS), 1081 Koekelberg. Félix Vande Sandestraat 11 (SEC), 1081 Koekelberg Secundair onderwijs. Jongeren die in het revalidatiecentrum opgenomen zijn, kunnen voor onderwijs terecht in de school Pulderbos - Secundair Onderwijs. Daar vindt u belangrijke informatie terug mbt dubbele inschrijving, onze werking, evaluatie, re-interatie en bednet..

Onderwijskieze

 1. Het secundair onderwijs op ons grondgebied wordt ingericht door de scholengemeenschap Erasmus, die WEL besloot om verder te gaan met de digitale aanmeldingsprocedure. Klik op de link voor meer informatie over inschrijving of aanmelding voor het basis- of secundair onderwijs: Inschrijven voor het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) in Kontic
 2. Inschrijving infosessie jongeren en middelen (secundair onderwijs) Inschrijving infosessie Jongeren en middelen (secundair onderwijs) Tweede editie (eerste editie 4 juni 2020
 3. Scholen secundair onderwijs. Barnum. Directie: Serge Verlinde en Koen Germonprez. Stokerijstraat 9. 8800 Roeselare. E-mailadres barnum@sint-michiel.be. Telefoon 051 21 05 02. Meer informatie over Barnum. Broederschool (Onze-Lieve-Vrouw van Vreugde) Directie: Kristof Degryse en Vincent Claerhoudt
 4. Scholen voor buitengewoon secundair onderwijs: GO! SBSO Baken . Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas. De inschrijving mag uitgevoerd worden door één van de ouders, maar als de school weet dat de andere ouder niet akkoord gaat, dan kan de school de inschrijving weigeren
 5. Digitale inschrijving Heilig Graf Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021: U kan uw zoon of dochter online inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 via dit inschrijvingsformulier
De Leerexpert Columbiastraat | De LeerexpertHet internaat op Spermalie - SpermaliePulderbos :: Couveuse-kleurboekSpermalie serveert kerstmaaltijd voor Poverello - Spermalie

Ebergiste De Deynestraat 1 9000 GENT. 09 222 52 32. www.Styrka.be . Stropstraat 119 9000 GENT. 09 221 45 45. www.broedersvanliefde.b Bezoek de Middenschool via deze virtuele tour Onze troeven digitale agenda digitaal puntenboekje remediëringsoefeningen uitbreidingsoefeningen cursus online co-account voor ouders leercentrum op ma, di, do en vrij tot 16:05 avondstudie op ma, di, do en vrij tot 16:5 Secundair onderwijs. Middenschool Oosterwijk Vrije Sint-Lambertusscholen. 1e en 2e jaar Emiel Stalmanslaan 33 Oosterwijk info.middenschool@silawesterlo.be en 014 54 50 74 www.silawesterlo.be. Middenschool Centrum Vrije Sint-Lambertusscholen. 1e en 2e jaar Sint-Lambertusstraat 8 Westerl

 • Hematologie oncologie.
 • Spotify media player.
 • Thuiscursus tekenen.
 • Sauna Spekholzerheide openingstijden.
 • OVH roestkleur blauw gesmoord.
 • Biodiesel prijs.
 • Landal Rabbit Hill blog.
 • Evenementen corona oktober.
 • Grasmaaier ongelijke ondergrond.
 • Viagra voor vrouwen Kruidvat.
 • Kippen kopen Kwadendamme.
 • Houten kralenslinger.
 • Hoeveel zakken beton per m3.
 • Veel moeten plassen man.
 • Pakhuis Utrecht.
 • De Kik Boudewijn de Groot.
 • Bot fly thailand.
 • Keuringsdienst van Waarde vlees.
 • YouTube upload limit.
 • Rio palissander prijs.
 • Slijmoplosser Fluimucil.
 • Nerf Retaliator Elite.
 • Tarot cursus Amsterdam.
 • Combivent.
 • Dark web browser.
 • BuitenGewoon TV Gelderland.
 • Damada Heerhugowaard.
 • Belang van economie.
 • Popliteus functie.
 • Modelleerballonnen Chrome.
 • Vlag Wikipedia.
 • World series Karting.
 • Australische parkieten soorten.
 • Kitten 16 weken gewicht.
 • Zuurzak bladeren Kopen Rotterdam.
 • Wachtwoord Yahoo Mail wijzigen.
 • Install npm client.
 • Liever Alleen lyrics Shah.
 • OVH roestkleur blauw gesmoord.
 • VR films downloaden.
 • Dia de los muertos skull makeup.