Home

Leviticus Bijbel

Leviticus © Brandoffer, graanoffer en vredeoffer 1 1 1:1 Ex. 25:22 De HEER riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: 2 'Zeg tegen de Israëlieten: Als iemand van jullie de HEER een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn Home Bijbel Psalmen en Gezangen Catechismus Dordtse leerregels Liturgie Belijdenisgeschriften Doelstelling online-bijbel.nl Bijbelboeken Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuël 2 Samuël 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos. Als iemand Mij een brand-offer wil brengen, dan moet hij een dier van zijn vee geven: een rund, een schaap of een geit. 3 Als hij een rund wil offeren, moet hij een gezonde jonge stier uitzoeken. Hij moet hem bij de ingang van de tent van ontmoeting offeren genaamd Leviticus. Leviticus 1 Leviticus Numeri Deuteronomium. Het derde boek van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de bijbel. De inhoud is een voortzetting van Exodus: er worden allerlei wetten in behandeld. Deze kan men in vier groepen verdelen: wetten over het offer (hoofdstuk 1-7), de priesters (8-10),.

Leviticus is het middelste boek van de eerste vijf boeken van de Bijbel. De eerste vijf boeken worden ook wel de (vijf) boeken van Mozes genoemd. Misschien heb je ook wel eens gehoord van de naam Pentateuch, dit is een Grieks woord en betekent vijf (boek)rollen. De Joden spreken over de Torah als zij de eerste vijf boeken van de Bijbel bedoelen 27:20. Wie het bed deelt met de vrouw van zijn vader, onteert zijn vader. Man en vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. 12 Wanneer iemand het bed deelt met zijn schoondochter, moeten zij beiden ter dood gebracht worden Leviticus 19 Regels om heilig te leven 1 De Heer zei tegen Mozes: 2 Zeg tegen de Israëlieten: Leef heilig, want Ik, jullie Heer God, ben heilig. 3 Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen , en houd je aan mijn heilige rustdagen

Toch is Leviticus, als men de sleutel maar heeft, zeker één van de mooiste en leerrijkste boeken van onze Bijbel. Het is alleen door onbekendheid dat dit boek onbemind is. Het bevat namelijk een geheim waar duizenden naar zoeken en een oplossing geeft voor veel problemen Het tegenovergestelde is echter het geval. Het bezitten en verhandelen van medemensen behoort volgens de bijbel tot de dagelijkse gang van zaken en het is dan ook geen wonder dat voorstanders van slavernij en apartheid deze gruwelijkheden met de Bijbel in de hand hebben verdedigd. Mensen kunnen volgens de bijbel gekocht en verkocht worden 18:9. Deut. 27:22. Heb geen gemeenschap met je zuster, of ze nu de dochter van je vader of van je moeder is; zelfs al is ze niet uit hetzelfde huwelijk geboren als jij, je mag geen gemeenschap met haar hebben. 10 Heb geen gemeenschap met de dochter van je zoon of de dochter van je dochter, daarmee onteer je jezelf. 11 Heb geen gemeenschap met de. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het derde boek van Mozes genaamd Leviticus ; hoofdstuk 19 Leviticus - 20 : 13. Een man. die de mannelijke soort beslaapt. zoals een vrouw beslapen wordt,-. een gruwel hebben ze gedaan, zij twee; ze moeten ter dood gebracht, hun bloed komt door henzelf! Lees Leviticus hoofdstuk 20 of Lees het hele boek Leviticus. Bekijk het literatuur overzicht bij het boek Leviticus

Leviticus 1 (NBV) - EO

 1. Start > Bijbel > Inhoud van de Bijbel > Leviticus. Het Bijbelboek Leviticus. Auteur — Mozes. Globale tijd — ca. 1.250 v.Chr.. Samenvatting — Het derde boek van de Pentateuch is genoemd naar één van de twaalf zonen van Jakob, Levi, wiens nakomelingen door God werden aangewezen om op te treden als dienaren voor de eredienst. Het boek omvat de Joodse wetten betreffende de eredienst zowel.
 2. LEVITICUS. De HEERE geeft aan het volk Israël instructies voor het brandoffer.. Het brandoffer. 1 1 En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit 1 de tent der samenkomst, zeggende:. 2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal 2 offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en 3 van schapen.. 3 Indien zijn offerande een 4.
 3. Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak
 4. Beter Bijbel. Test dagelijks je Bijbelkennis. Oude Testament | Leviticus. Kernpunten. Doel: Vertellen hoe Israël zich voorbereidde om het beloofde land binnen te gaan, hoe ze zondigden en gestraft werden en het steeds weer opnieuw probeerden.; Schrijver: Mozes; Geschreven voor: Het volk van Israël; Datering: 1450-1410 vóór Christus; Achtergrond: De Sinaïwoestijn en de gebieden ten oosten.

DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL LEVITICUS. De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten 1.3. Het is een gruwel. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Hierover is hierboven al enkele malen gesproken. Het is de b edoeling om er nu dieper op in te gaan. + Gruwelen . God noemt de zes zonden die in Leviticus 18 worden opgesomd 'gruwelen'. Gruwelen, meervoud Leviticus 19. 19. Levensheiliging. 1 De Here sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig. 3 Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden: Ik ben de Here, uw God Leviticus, het derde boek in de Bijbel. Inhoud. Titel. In de Vulgaat en westerse vertalingen Leviticus In het Hebreeuws: Wajikra; Auteur. Mozes; Ontstaan. Thema. Synopsis. Wetten over het brengen van offers: brandoffers, slachtoffers, vredeoffers, zonde- of verzoeningsoffers, en dank- of lofoffers (Hoofdstuk 1-7) Naardense Bijbel > Leviticus - 18 : 22. Leviticus - 18 : 22. De mannelijke soort zul je niet beslapen zoals je een vrouw beslaapt; een gruwel is dat! Lees Leviticus hoofdstuk 18 of Lees het hele boek Leviticus Bekijk het literatuur overzicht bij het boek Leviticus

Leviticus 13:1-59 13 Vervolgens zei Jehovah tegen Mozes en Aäron: 2 'Als iemand op zijn huid * een zwelling, uitslag of een vlek heeft en het erop lijkt dat hij melaatsheid * + krijgt, dan moet hij naar de priester Aäron worden gebracht of naar een van zijn zonen, de priesters. + 3 De priester moet de aangetaste plek op de huid onderzoeken De verhouding tussen christendom en homoseksualiteit wordt op verschillende wijze gestalte gegeven. Bijbelteksten en standpunten van de katholieke en protestantse geloofsrichtingen bieden een waaier van mogelijke houdingen. Veel traditionele christenen zien homoseksualiteit, als belevening van seksuele gerichtheid, niet als evenwaardig ten opzichte van heteroseksualiteit Leviticus 23. 23. Wetten voor de verschillende feestdagen. 1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen

scapegoat - definition - What is

8-feb-2016 - Bekijk het bord 'bijbelboek:Leviticus' van Gea, dat wordt gevolgd door 503 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbel, citaten bijbel, bijbel studie Leviticus. 3 Als hij een vredeoffer* + wil aanbieden en daarvoor een rund uitkiest, een mannetje of een vrouwtje, dan moet hij een dier zonder gebreken aanbieden vóór Jehovah. 2 Hij moet zijn hand op de kop van zijn offer leggen, en het moet bij de ingang van de tent van samenkomst worden geslacht.De priesters, Aärons zonen, moeten alle kanten van het altaar met het bloed besprenkelen

Leviticus 23:1 De HEERE sprak tot Mozes: 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: 3. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u. Aantekeningen bij de Bijbel. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Vertalingen. Leviticus 11. 11:1: En de HEERE sprak tot Mozes, en tot Aaron, zeggende tot hen: 11:2: Spreekt tot de kinderen Israels, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit alle beesten, die op de aarde zijn Leviticus 19 Het derde boek van Mozes Leviticus. HSV Huiselijke en burgerlijke wetten. 1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Lev. 11:44; 20:7, 26; 1 Petr. 1:16 Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig. 3 Ex. 20:12 Ieder. Leviticus Een boek over het leven met de HEERE (wat heiliging voor volk en priesters betekende), de dienst aan Hem in de Tabernakel en over de Hoogtijden voor de HEERE. Klik op de illustratie om naar het artikel te gaan

Leviticus op Online-Bijbel

Leviticus 18:1 De HEERE sprak tot Mozes: 2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de HEERE, uw God. 3. U mag de gebruiken van het land Egypte, waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in hun verordeningen gaan. 4 Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen En nee, dit is geen clickbait of een uit verband gerukte uitspraak. Het staat echt in Leviticus! Vrouwen die ongesteld zijn, zijn 7 dagen onrein (Leviticus 15:19). Mannen die hen aanraken of seks met hen hebben, zijn onrein tot de avond. Mannen zijn na de zaadlozing ook onrein en ook alles wat zij aangeraakt hebben is onrein (Leviticus 15:16) Hoofdstuk van de Nederlandse Bijbel - Leviticus, chapter 9 of the Dutch Holy Bibl Duifhuizen Boeken en Muziek is een christelijke boekhandel in het gezellige centrum van Oud-Beijerland. Gevestigd Boomgaardstraat 1 maar de ingang van de winkel bevindt zich aan de Oost Voorstraat naast de ING Bank en tegenover het Oude Raadhuis

Leviticus 1 - BasisBijbel - de bijbel in makkelijk Nederland

 1. In leviticus 27:1-6 komen we voor dat jongetje van 1 maand datzelfde bedrag tegen en wordt het letterlijk 'de tegenwaarde van zijn leven' genoemd. Voor allerlei andere leeftijdsgroepen worden ook tegenwaarden van hun levens gegeven. Leviticus 27:1-6 gaat echter over vrijwillige geloften aan god, en het afkopen is geen opdracht, maar een optie
 2. De bijbeltekst die het meest gebruikt wordt om het laten zetten van een tatoeage af te keuren, is Leviticus 19:27-28. Daar staat: 'Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard. Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan.
 3. Vraag: Wat zegt de Bijbel over tatoeages / body piercings? Antwoord: De Wet van het Oude Testament gebood de Israëlieten: Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER (Leviticus 19:28). Dus ook al staan gelovigen tegenwoordig niet onder de wet van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15), toch zou dit Oudtestamentische verbod op.
 4. Ondanks het feit dat de Bijbel over een periode van meer dan 15 eeuwen door verschillende auteurs werd geschreven, spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen en bevat de Bijbel geen enkele fouten. Elk van de schrijvers biedt een ander perspectief, maar zij verkondigen allemaal de ene ware God en dezelfde ene weg naar de redding: Jezus Christus (Johannes 14:6; Handelingen 4:12)
 5. De bijbel is er voor iedereen. Deze website heeft een wie-is-wie bij elk stukje en vragen om de tekst beter te begrijpen. Dit is het bijbelboek Leviticus. Elk bijbelboek heeft een eigen stijl. Het is een boek over de geschiedenis van de wereld: het laat zien wat er gebeurde en wat Gods daden waren
 6. 15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, Deut. 1:17. ; 16:19. ; Spr. 24:23 u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. 19:15 geen partij trekken voortrekken - Letterlijk: het gezicht van de arme niet verheffen en het gezicht van de aanzienlijke niet voortrekken
 7. Het getal acht wordt in de Bijbel 155 keer gebruikt. Het getal negen - 9 Het getal negen heeft in de Bijbel nauwelijks een symbolische betekenis. Het komt in de hele Bijbel maar vijftien keer voor. Het getal tien - 10 Het getal tien neem in de Bijbel een bijzondere plek in. Het is de som van drie en zeven, beide bijzondere getallen in de Bijbel

Leviticus - Statenvertaling online - bijbel en kuns

 1. Leviticus 26:1 Het Boek (HTB) 'U mag geen afgoden hebben, u mag geen gesneden of gegoten beelden, gewijde stenen of stenen afbeeldingen maken om die te aanbidden, want Ik ben de Here, uw God. Lees verder hoofdstuk Leviticus 26. Uitzicht Leviticus 26:1 in verban
 2. Leviticus is het derde van de vijf boeken in de Tora. Het boek begint met 'JHWH riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem' . Zoals andere boeken van de Pentateuch vernoemden de Joden ook dit boek naar de aanvangswoorden van de Hebreeuwse tekst. Zo is Leviticus in de Hebreeuwse Bijbel te vinden noder de naam: Wajikra, 'En Hij.
 3. Leviticus . Sabbatjaar, jubeljaar, heilig jaar. De actualiteit van een oudtestamentische traditie. Bijbels tijdschrift. U kan een beroep doen op het VBS-secretariaat voor informatie en documentatie; U krijgt korting bij aankoop van bijbeluitgaven en VBS-publicaties

Bijbelboek Leviticus - School van Le

Levi (zoon van Jaco... Leviathan. Leviete Biblia - Bijbel in diverse talen. Op deze site kunt u de Bijbel behalve in het Nederlands ook in diverse andere talen raadplegen (Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans). De vertalingen kunnen zowel afzonderlijk als parallel aan een andere vertaling - waaronder de Statenvertaling - geraadpleegd worden Advent en Kerstfeest Afronding Basisschool(jaar) Bevrijdingsdag Bidden en Biddag Bijbel(lezen) Bijbelse spellen Bijbelstudie Christen-zijn Dankdag Drie-eenheid Financiële opvoeding Geestelijke strijd en wapenrusting Geloof en bekering Gezinsdagboek Goede Vrijdag en Paasfeest Halloween Heilig Avondmaal Heilige Doop Hemelvaartsdag Herfst Kerk. Leviticus 13, 1-2.45-46: Afspraken bij huidziekten. Leviticus 19, 1-2.17-18: Bemin je naaste als jezelf. Leviticus 25, 1-13: Het zevende en het vijftigste jaar. Op de teksten van deze website is een Creative Commons Licentie van toepassing. Bronvermelding: @Bijbel in 1000 seconden,.

Leviticus 20 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Op woensdag 09 december 2020 was Leviticus 19:17-18 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Leviticus 19 - BasisBijbe

Leviticus BELIJDENISGESCHRIFTEN BIJBEL EN KIND BIJBELS CHRISTELIJKE BLADMUZIEK E-book MUZIEK Cd's Naardense Bijbel NON-BOOKS WENSKAARTEN CHRISTELIJKE BOEKEN NIEUW LUISTERBOEKEN ONDERWERPEN Printen/kopiëren WIJ ZOEKE Leviticus is het derde boek van de Bijbel. Het is geschreven door Mozes. In dit bijbelboek gaat het vooral over de Tempeldienst. En hoe ze dat moeten doen. Bijbelboeken; Wet: Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium: Geschiedenis Leviticus 25, 1-13: Het zevende en het vijftigste jaar De tekst Dichter bij de tijd. Op de berg Sinaï zei Jahwe tegen Mozes: want men vindt daar geen sporen van in de Bijbel. Het jubeljaar kreeg in de Bijbel wel de betekenis van: een tijd van bevrijding, geluk en vrede

Bijbel in huidige tijd en context. Weliswaar worden homoseksuele handelingen in het Oude Testament (Leviticus 20) expliciet veroordeeld. Remonstranten geloven echter dat die stelling niet een op een overgezet kan worden naar het hier en nu van kerk en homoseksualiteit. Dergelijke teksten moeten altijd in hun tijd en context gelezen worden Leviticus 16. Bewaard door Elaine Wilson. 24. Bijbel Krant Aquarellen Bijbel Kunst Christelijke Kunst Wet Landschappen Vogel In Leviticus, God invites Israel to live in close proximity to His holy presence. Which seems awesome, but it's actually dangerous. This book explores how th.. De Bijbel Vertaling Petrus Canisius De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland Oorspronkelijke uitgave 1939. gelovenleren.ne Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk: Leviticus 15 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 13 Wanneer hij die de vloeiing had, rein geworden is van zijn vloeiing, moet hij.

Good Morning Girls NEDERLAND: Leviticus 20:26DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL - I KORINTHIËRS

Bijbelstudie - Leviticus - Sidney Wilso

Leviticus hoofdstuk 1 - YLT. bijbel, reeks, leviticus Beeld - Fotosearch Enhanced. k0954044 Fotosearch Stock Fotografie helpt u bij het snelle vinden van de perfecte foto! Onze zoekmachine omvat 66.200.000 royalty-vrije foto's, 337.000 stock footage clips, digitale video's, vector clip-art beelden, clip-arts, achtergrond grafieken, medische illustraties en landkaarten De Bijbel, Leviticus 1 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Hoofdstuk: Leviticus 1 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 9 Maar zijn ingewanden en zijn poten moet men met water wassen. We willen een inkijkje geven: De Bijbel is bij de tijd!! Hobrink geeft een praktisch voorbeeld: in de 14de eeuw brak de pest uit in Europa. Een Joodse arts paste de reinigingswetten uit Leviticus, een boek uit het Oude Testament, toe bij zijn volk en deze Joden kregen nauwelijks de pest EXEGESE IN LEVITICUS. Door de voorstanders van homofilie wordt uitgemaakt, dat de bijbel ook op dit punt voor hen en daarom voor anderen niet normerend is. De bijbelse uitspraken worden tijdgebonden verklaard, zijn onhandelbaar! De mens en zijn situatie is normerend geworden

Slavernij in de Bijbel

Een Bijbel kiest u meestal voor een wat langere tijd. Ons aanbod is daarom gevarieerd en we hebben alle soorten Bijbels die leverbaar zijn op voorraad. Want of het nu om een mooie Bijbel gaat, een moderne, een statige, of als u gewoon op zoek bent naar de nieuwste Bijbel, bij Ichthusboekhandel is er veel keuze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27: 1): En indien zijn offerande een dankoffer is; 1) zo hij ze van de runderen offert, hetzij. Bijbels wereldbeeld ; De Bijbel uniek ; De bediening van Paulus ; De gemeente ; Geloofsleven ; Jodendom ; Diverse onderwerpen ; De praktijk ; Bijbelse woorden uit de concordantie ; Bijbelse woorden/termen ; Moeilijke kwesties ; Tot slo

Discharges Causing Uncleanness - The LORD said to Moses and Aaron, Speak to the Israelites and say to them: 'When any man has an unusual bodily discharge, such a discharge is unclean. Whether it continues flowing from his body or is blocked, it will make him unclean. This is how his discharge will bring about uncleanness: 'Any bed the man with a discharge lies on will be unclean, and. Leviticus 25 . Sabbat- en jubeljaar 1 En de HERE sprak tot Mozes op de berg Sinai: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij in het land komt, dat Ik u geef, dan zal het land rusten, een sabbat voor de HERE. 3 Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de opbrengst daarvan inzamelen, 4 maar in het zevende jaar zal het land een volkomen. Leviticus 9 . Ambtsaanvaarding der priesters 1 Op de achtste dag riep Mozes Aäron, diens zonen en de oudsten van Israël en zeide tot Aäron: 2 Neem u een kalf, een jong rund, ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, beide gaaf, en breng ze voor het aangezicht des HEREN

Woordzoeker - Pinksteren [bijbelideeMy Year of Jubilee: February 2011

Bijbel Project; Bots! Denkstof; Geboren om te Groeien; LPB media; Meer over de Bijbel; Mijn verhaal met God; New City Catechism; Niets nieuws blog; OPEN Ontdekkend Bijbellezen; Van beneden naar boven; Wie je bent in Christus; Close; Thema's. Samenwerken in geloofsgroei; Eenzaamheid; Liefde & Relatie Bijbel Project; Bots! Denkstof; Geboren om te Groeien; LPB media; Meer over de Bijbel; Mijn verhaal met God; New City Catechism; Niets nieuws blog; OPEN Ontdekkend Bijbellezen; Van beneden naar boven; Wie je bent in Christus; Close; Thema's. Samenwerken in geloofsgroe Leviticus & Numeri - De Bijbel Door Beknopte. Winkels Inloggen 0 Verlanglijstje 0 Navigatie. Alle categorieën.

Leviticus en de Christen Veel Christenen zien de waarde van Leviticus niet. Maar, in de Hebreeën-brief wordt juist duidelijk dat de rituelen van de Wet van Israël een type en geestelijke les zijn voor de gelovige. Alle offers in Leviticus wijzen ons op dat éne offer: Christus (Leviticus 10: 1-2) Het zal nu ongeveer drie jaar geleden zijn dat ik voor het eerst iets van vaste grond onder mijn leesvoeten vond. Ik had Genesis en Exodus gelezen en ik zag van vrij ver het drijfzand van Leviticus aankomen, al wat gewaarschuwd door de beschrijving van hoe de tabernakel precies moest opgebouwd worden, aan het eind van Exodus LEVITICUS 1. 1:1-2 De Heer riep Mozes en gaf hem vanuit de ontmoetingstent aanwijzingen voor het brengen van de offers. Hij droeg hem op de Israëlieten het volgende over te brengen: 'Wanneer iemand de Heer een dier wil aanbieden uit zijn veestapel, dan kan hij daarvoor een rund nemen ofwel een schaap of een geit De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Leviticus 22. Lees het hoofdstuk Leviticus 22 online Leviticus 23:3 > Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE. Leviticus 23:3 sabbat. HS

De Bijbel. Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat? Klik dan hierop. Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek) op: 1 november 1991. Leviticus 19 : 32 Seniel? Afdrukken E-mailadres Leviticus 19 : 32 Voor het grijze. In 'Bijbel van A tot Z' verklaren we verkeerd begrepen of vergeten woorden uit de Bijbel. Vandaag: de plaats van ultiem verderf, het gehenna. Als het mensen slecht vergaat, en het gaat van kwaad tot erger, dan doen ze soms de gekste dingen om hun lot ten goede te keren

"Veel gelovige LHBT’ers hebben angst voor verstoting uitBronnen - Gezondheid en de Bijbel17 beste afbeeldingen over Tempel op Pinterest - KleuringLees - boeken

Verderop in de bijbel, in het boek Leviticus, staan de wetten en voorschriften die God op de berg Sinaï gaf aan Mozes. In Leviticus hoofdstuk 25, de verzen 44 tot 46, staat letterlijk: Als slaven en slavinnen mag je mensen kopen uit de omringende volken, of vreemdelingen die bij jullie wonen of de kinderen die zij in jullie land hebben gekregen Leviticus 3:1-17 . × 'De Bijbel door' is een radioprogramma van TWR, waarin u in vijf jaar de hele Bijbel kunt bestuderen, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Door het luisteren naar 'De Bijbel door' zult u een beter begrip krijgen van de Bijbel in zijn geheel Start > Bijbel > Inhoud van de Bijbel. De inhoud van de Bijbel. Hieronder staan alle Bijbelboeken (exclusief de apocrieve boeken), in de volgorde zoals ze in de Bijbel staan en in alfabetische volgorde. Per boek is wat achtergrond informatie opgenomen Leviticus 4:28 #4 de leeuw. 132 keer komt 'ie voor in de Bijbel. De leeuw is dapper, sterk en krachtig en in de meeste verzen vreet 'ie iemand op. Het bekendste verhaal is natuurlijk Daniel in de leeuwenkuil en ook God zelf wordt wel eens vergeleken met een leeuw De Tora bestaat, zoals we al eerder zagen, uit vijf boeken; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Deze boeken bevinden zich in gedrukte bijbels aan het begin van de bijbel. In een synagoge bevinden de 5 boeken zich samen op een grote rol, die we meestal 'Sefer Tora ' noemen

 • Johann Strauss Muziek.
 • Boerderij memory.
 • Catullus 8.
 • Muzieklabels.
 • Warme oren corona.
 • FC Barcelona 2009.
 • Fietstaxi huren.
 • Afsluiting A2.
 • Pink beach Kreta.
 • Google Home apparaten.
 • Cillian Murphy Movies.
 • Tony Junior Maan.
 • Elektronica recycling.
 • Storm Nalu.
 • Mario Odyssey Game Mania.
 • Diaspora Suriname.
 • LEGO City Undercover map.
 • Fractured game.
 • Gratis converteren naar MP4.
 • Witkalk Action.
 • Bergman kliniek Rug.
 • Speelhuisje Karwei.
 • Bekende spirituele mensen.
 • Zwangerschapstest 2 streepjes.
 • Wc met bidet en föhn.
 • Magister kandinsky hatertseweg.
 • Labradoodle reu of teef.
 • Double slits experiment debunked.
 • Evangelie Gemeente Rotterdam.
 • Krielkippen te koop.
 • Plexiglas krassen verwijderen.
 • Sicko meaning.
 • Occasie deuren.
 • Upper east side culture.
 • Desert boots zwart.
 • Opel GT te koop.
 • Keyboard instrument wiki.
 • Rommelmarkt vandaag.
 • Beiaardier Hoogeveen.
 • Ford Fiesta Mk3 5.
 • Houten kozijn op maat maken.